V Prostějově přibylo dalších 13 kamenů zmizelých

Od roku 2019 ukládá spolek Hanácký Jeruzalém v ulicích Prostějova kameny zmizelých za židovské spoluobčany, kteří se stali oběťmi holocaustu. Od roku 2021 pak také za členy prostějovské Sokolské obce popravené nacisty. Dosud tak bylo uloženo 60 pamětních kamenů, k nimž dnes –  29. června -přibylo 13 nových.

Připomínají osudy zavražděných Ilsy Sinaibergerové, 22 let, Růži Hermannové, 17 let, Markéty Grünwaldové, 22 let, Etelly Somogyiové, 15 let, Kathe Gelbové, 17 let, Pavla a Viléma Czechových, 13 a 7 let, Judity Kurzové, 17 let, Bedřicha Lamma, který zemřel ve věku 15 let po pochodu smrti, Hany Langerové, zavražděné ve věku 21 let, Růženy Brüllové, jíž vzali nacisté život, když jí bylo 23 let, Kláry Sternbergové, zavražděné ve věku 18 let a sourozenců Elsy a Friedricha Spitzerových, kteří přišli k příbuzným ze Sudet, ale ani v Prostějově nebyli na dlouho v bezpečí. Zavražděni byli v Baranoviči, když Else bylo 43 a Fridrichovi 41 let.

V letošním roce jsme kameny uložili ve spolupráci s opavským spolkem CEBENA – cesta bezmoci a naděje.

Spolek CEBENA se věnuje osudům lidí z tzv. pochodu smrti. Ten se podařilo podrobně zmapovat opavskému badateli a zároveň předsedovi spolku Vladimíru Nevludovi. Právě mapování pochodu smrti spojilo práci spolku Hanácký Jeruzalém a CEBENA, a to konkrétně osudem Bedřicha Lamma. Bedřich se narodil v roce 1930 v Moravské Třebové. Jako osmiletý byl po obsazení pohraničí odvezen do bezpečí k tetě do Prostějova. Odtud byl však, stejně jako další více než tisícovka Židů z Prostějova, deportován do Terezína a poté do Osvětimi. 17. ledna 1945 se vydal v silném mrazu na pochod smrti. Počátkem února dorazil do Mauthausenu. Zde se dočkal osvobození americkou armádou. Na následky vyčerpání však 15ti letý Bedřich v Mauthausenu umírá…

Osudy všech zavražděných budou alespoň symbolicky připomínat další kameny zmizelých, kterých máme v ulicích Prostějova aktuálně 73. Stále je to však jen maličký zlomek za zmařenou více než tisícovku nevinných životů…

Oficiální části ukládání kamenů zmizelých se za město Prostějov účastnili primátor František Jura a náměstkové Jiří Rozehnal, Jiří Pospíšil a Miloš Sklenka.

Vzhledem k tomu, že letos byl uložen i kámen za chlapce Bedřicha Lamma původem z Moravské Třebové, který do transportu odcházel se svými příbuznými z Prostějova, přijal účast na ukládání i místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. K významným hostům patřili i zástupci Velvyslanectví USA Anders Imboden, Craig Joiner a Jana Kernerová. Velký dík patří také paní Bohumile Procházkové, která financovala 9 kamenů zmizelých za bývalé spolužačky její maminky. Z Prahy pak přijel pan Josef Černý, příbuzný sourozenců Elsy a Friedricha Spitzerových, za které byl uložen kámen na náměstí E. Husserla a paní Daniela Konďáková s manželem. Ti přijeli z Liberce, aby uctili památku za zavražděného bratrance Bedřicha Lamma.

Všem moc děkujeme za podporu, jmenovitě pak společnosti FCC za uložení kamenů, paní Bohumile Procházkové za financování kamenů za 9 studentek (bývalých spolužaček její maminky), panu Černému z Prahy a panu Vladimíru Nevludovi ze spolku CEBENA

-jg-

fotoohlédnutí za ukládáním: