Medailonek Kathe Gelbové

V domě v ulici Palackého č. 25 bydlela se svými rodiči Kathe Gelbová. Narodila se 1. června 1925 v Prostějově. Její rodiče pocházeli z Polska, původně z Haliče, odkud utekli a usadili se v Prostějově. Otec Hermann Gelb pocházel z vesnice Wislok Wielky matka Helena rozená Süsskindová se narodila v nedalekém okresním městě Sanok. Otec Hermann byl nejprve obchodníkem. V roce 1929 založil v Prostějově se společníkem Erichem Bandem oděvní továrnu vyrábějící pánské, chlapecké a dětské oděvy Gelb a Band.

V Prostějově bydlela rodina na různých adresách, zázemí jim také zpočátku poskytli rodiče Süsskindovi (Komenského 4, Křížkovského 12, Havlíčkova 12-14, Olomoucká 5- 7).  Poslední adresa před transportem je uváděna Palackého 25, kde se nacházelo i sídlo továrny.  Kathe měla mladšího bratra Roberta narozeného 26. srpna 1928 v Prostějově.

Jelikož továrna patřila židovským vlastníkům, měla být arizována. Už v roce 1939 zde byli dosazeni tzv. treuhändři. Kupní smlouvou ze 7. listopadu 1941 se oba veřejní společníci zavázali ze společnosti vystoupit a tuto následkem arizace vymazat a veškeré jmění prodat Rudolfu Schrottovi a Bedřichu Pollymu. Firma potom měla název Schrott a Polly. Po osvobození byly usnesením Okresního národního výboru v Prostějově z 25. listopadu 1947 všechny nemovitosti firmy Schrott a Polly vráceny bývalým majitelům Erichu Bandovi a dědičce po Hermannu Gelbovi Hermíně Kunowitzové a předchozí smlouva byla prohlášena za neplatnou. Nakonec však přišlo znárodnění a firma byla znárodněna a v červnu 1948 začleněna do Oděvního průmyslu Prostějov.

Osudy rodiny byly tragické.  Kathe s maminkou a bratrem byli 1. července 1942 transportováni do Terezína a odtud 1. září 1942 do Raasiky , kde byli 5. září 1942 zastřeleni. Kathe bylo 17 let.  O otci podle posledního bádání víme, že byl vězněn v Kounicových kolejích v Brně, kde byl 12. února 1944 popraven a 15. února 1944 zpopelněn v krematoriu. Prostějovská rodina Süsskindových se zachránila odchodem do zahraničí – Palestiny, USA a Velké Británie.

Hana Bartková, spolek Hanácký Jeruzalém