Medailonek Judity Kurzové

V ulici Žeranovská v Prostějově se nacházel dům s orientačním číslem 17 – dnes už bohužel neexistuje. Byl typický svou soškou sv. Floriána. V domě žila rodina Kurzových a s nimi i dívka Judita, jejíž příběh si zde připomeneme. Kurzovi byli prostějovští Židé, většinou byli obchodníky, například dědeček Judity Sigmund Kurz.

Judita se narodila 11. ledna 1924 v Prostějově rodičům Vítězslavu Kurzovi a Else rozené Platzkové.  Měla mladší sestru Leu narozenou 4. června 1926.

V přízemí domu se nacházel velkoobchod se smíšeným zbožím a potravinami provozovaný Vítězslavem Kurzem, menší obchod provozoval krátce také v dnešní Brněnské ulici (tehdejší třídě Legii). V domě bydleli další příbuzní:  Juditin strýc stavební inženýr Ludvík Kurz a strýc Hermann a teta Klára Kurzovi, kteří měli obchod se smíšeným zbožím v místě dnešní Zlaté brány.

Judita vyrůstala ve  velké rodině. V Prostějově prý měla také snoubence. Našla zde i velkou kamarádku Helenu Fuchsovou, která se do Prostějova přistěhovala s rodiči po zabrání Sudet v listopadu 1938. Pocházela z Rychnova u Sokolova a byla švadlenou.

Už v roce 1939 jim byl zabaven obchod a rodina byla nakonec transportována 4. července 1942 do Terezína, kde 15. září 1943 tatínek zemřel. Maminku s dcerami odvlekli nacisté do Osvětimi, kde byly zavražděny – asi 15. prosince 1943 nebo v červenci 1944. Juditě bylo 17 let.  

Lea přežila holocaust, byla osvobozena v Belsen Belsenu a vystěhovala do Palestiny, kde potom žila pod jménem Fryderová (Friederová) s rodinou. Zemřela v roce 1987 v Tel Avivu.  Z celé rodiny Kurzových holocaust přežila jen Juditina sestra Lea, sestřenice Hana Lampelová a rodina strýce – zubního lékaře Maxe Platzka, která už před válkou odjela do Palestiny.

Životní příběh Judity Kurzové připomíná v ulici Žeranovská jeden z kamenů zmizelých…

Hana Bartková, spolek Hanácký Jeruzalém