Medailonek Ilse Sinaibergerové

ukládání kamene zmizelých za Ilse Sinaibergerovou

za kterou jsme 29. 6. 2023 uložili v Prostějově, v ulici Jihoslovanská 10 kámen zmizelých. Ilsa Sinaibergerová narozena 1. dubna 1920, zavražděna v roce 1942 v Baranoviči. Připomeneme si o příběh rodiny Sinaibergerových pocházející z jihomoravských Ivančic u Brna, která v Prostějově osm let bydlela.

Ilse též Ilka – jak jí říkali – se narodila v Ivančicích, kde také s rodiči Ottou a Reginou rozenou Singerovou bydlela. Tatínek byl obchodním zástupcem. Měla o devět roku staršího bratra Waltera, který byl obchodním cestujícím a právě on se po vojenské službě v roce 1929 usadil v Prostějově. Bydlel na různých adresách:  Kravařova 1 a, Rejskova 45 a nakonec v tomto domě v Jihoslovanské ulici č. 10.

Ilsa s rodiči se do Prostějova přistěhovala začátkem března roku 1934. To jí bylo 14 let. Bratr se v tomto roce oženil s Markétou Haslingerovou, katoličkou pocházející ze Znojma. Byl přihlášen stále v tomto domě a také zde i bydlel. V dubnu 1939 se z Prostějova odstěhoval a 4. dubna 1939 se s manželkou vystěhovali do Palestiny. Tím si vlastně zachránil život. Ilsa na jaře 1942 jezdila na práce do pracovního tábora v Hamrech.

2. července 1942 byli z  bytu v domě odhlášeni a následovala deportace do Olomouce a Terezína. 28. července 1942 byli transportováni do Baranoviči u Minska, kde byli všichni zavražděni. Ilse bylo dvaadvacet let.

Závěrem informace o historii tohoto domu. Byl postaven jako obytný a obchodní dům pro Josefa a Miroslava Kumpostovy v letech 1930–1931 zdejším stavitelem Rudolfem Valouškem. V letech 1931–1940 zde sídlila menší oděvní továrna židovského podnikatele Waltera Grünhuta.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém

foto: holocaust.cz , archiv badatele Ivana Čecha