Galerie

Brecherova – dnešní Uprkova ulice se zbytky jižní části židovského ghetta.
Dnešní vzhled zbytků jižní části židovského ghetta – tzv. Špalíček.
Templ (nová synagoga, dnes Husův sbor. Vzhled budovy je jiný, synagoga byla přestavěna).
Interiér někdejší synagogy, svatostánek je netypicky orientován k jihu.
Dnešní vzhled synagogy, Husův sbor.
Dnešní interiér bývalé synagogy.
Ul. Demelova s někdejším nadačním domem Feitha Ehrenstamma (dnes odbor dopravy) a empírovou synagogou (dnes v soukromých rukou).
Ehrenstammův dům dnes – slouží jako odbor dopravy.
Starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici, povrch hřbitova byl zdevastován za II. světové války, kdy město rozprodalo náhrobky místním kamenickým firmám.
Starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici.
Dnešní vzhled starého židovského hřbitova, o jehož rehabilitaci se jedná. Místo bude pietně upraveno, aby odpovídalo historickému a kulturnímu významu tohoto hřbitova.
Hřbitov, kde dosud leží ostatky bezmála dvou tisícovek prostějovských obyvatel židovského původu zatím připomíná jeden pomník. Datum existence hřbitova je však uvedeno chybně. Na pomníku stojí, že hřbitov zde byl do roku 1908 (což je datum posledního pohřbu). K likvidaci jeho povrchu došlo (náhrobků) došlo v roce 1943.
Nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí.
Náhrobky rabína Leopolda Goldschmieda a jeho ženy na novém židovském hřbitově.
Nový židovský hřbitov.
Obřadní síň nového židovského hřbitova.
Bývalá sladovna Bruno Winter. Sladovna Castello funguje dodnes – nádvoří sladovny.
Interiér dosud fungující sladovny, jejíž majitel navázal na tradiční výboru sladu podle bratří Winterových.
Interiér sladovny.
Historická veduta sladovny Castello bratří Winterů.
Atrium mezi domy v Hradební ulici a Uprkově – oba domy jsou dnes spojeny a patří Muzeu a galerii v Prostějově. Na malebném dvorku je možno posedět a dát si třeba kávu.
Hradební ulice, dům, kde bydlela rodina rabína Schapa. Dnes v majetku Muzea a Galerie Prostějov.
Deska obětem holocaustu na prostějovském nádraží, odkud bylo deportováno do koncentračních a vyhlazovacích táborů přes 1200 lidí židovského původu z Prostějova a okolí.
Nádraží, jak vypadalo v roce 1942