Medailonek Růži Hermannové

kámen zmizelých za sedmnáctiletou Růžu (Rosu) Hermannovou

Kámen zmizelých za tuto zavražděnou sedmnáctiletou dívku jsme uložili v Prostějov v ulici Havlíčkova u domu č. 47. Co se podařilo o této mladé ženě zjistit? Co víme o jejím životě a životě její rodiny?

Růža (Rosa) Hermannová se narodila 16. srpna 1925 v Prostějově v rodině Vítězslava Hermanna a Bedřišky rozené Müllerové.

Otec pocházel z Ivanovic na Hané a byl účetním, matka byla rodačkou z Loštic. Do Prostějova se rodiče přistěhovali v červnu 1920 a bydleli v Komenského ulici č. 43. Potom v ulici Zátiší 19 a nakonec v bytě domu – u něhož stojíme a odkud byli transportováni –  tedy v Havlíčkově ulici č. 47. Majitelem domu byl prostějovský hoteliér František Hill. 

Růžena jezdila od dubna do června 1942 do pracovního tábora určeného pro prostějovské Židy v Hamrech.  30. června 1942 byla s rodiči transportována do Olomouce, potom 4. července do Terezína a odtud 14. července do Malého Trostince, kde byli všichni zavražděni. Bylo jí sedmnáct let…

Její zmařený život nám připomíná alespoň kámen před domem, z něhož odcházela s rodinou do transportu.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém