Hledáme další náhrobky ze starého židovského hřbitova

kameny ze starého židovského hřbitova v nynější Studentské ulici

Desítky náhrobků ze starého židovského hřbitova v Prostějově v dnešní Studentské ulici v Prostějově byly nalezeny a navráceny. Další desítky stále slouží jako dlažba na dvorcích soukromých domů. Podaří se nám najít a kontaktovat současné majitele dosud nenalezených náhrobků?

Číst více… „Hledáme další náhrobky ze starého židovského hřbitova“

Jom ha – šoa poprvé v Prostějově – 2. 5. 2019

Pořádalo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s městem Prostějov, spolkem Hanácký Jeruzalém a Židovskou obcí Olomouc

Den holocaustu a hrdinství – zní celý název připomínkového dne v Izraeli. Dne, kdy se od roku 1951 ve všech městech na dvě minuty rozezní sirény a zastaví se doprava, práce, život…Dvě symbolické minuty připomínají všechny lidi, které zavraždili jiní lidé během holocaustu.

Číst více… „Jom ha – šoa poprvé v Prostějově – 2. 5. 2019“

Kameny zmizelých za členy rodiny Lindenbaumovy v Olomouci 23. 4. 2019

Nově uložené Kameny zmizeých


Leon, Max a Bedřich – oběti nacistické persekuce – byli příbuznými paní Jill Meronové, manželky velvyslance Státu Izrael Daniela Merona. Bylo nám ctí, že jsme jako spolek Hanácký Jeruzalém byli na akci pozváni.

Projev paní Jill Meronové (publikujeme se svolením autorky):

Číst více… „Kameny zmizelých za členy rodiny Lindenbaumovy v Olomouci 23. 4. 2019“

Před sto čtyřiceti lety se narodil Hugo Traub, pedagog a významný moravský historik. Působil také v Prostějově

Hugo Traub

Hugo Traub se narodil 18. dubna 1879 v Čáslavi v židovské rodině Isaka Trauba a Marie Schulhofové. V Čáslavi vystudoval nižší gymnázium, vyšší třídy studoval na gymnáziu v Praze-Smíchově, kde maturoval. Potom následovala studia oboru dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě UK v Praze. Promoval 27. 3. 1905.  

Číst více… „Před sto čtyřiceti lety se narodil Hugo Traub, pedagog a významný moravský historik. Působil také v Prostějově“

Prostějov židovský přitáhl pozornost

Demelova – kdysi Ehrenstammova ulice v Prostějově

S velkým zájmem se setkalo v neděli 14. dubna putování po místech spojených s židovskou historií v Prostějově. V rámci Bran památek dokořán navštívili zájemci bývalou novou synagogu, dověděli se, že zde stála původně její barokní předchůdkyně, také že v ulici Demelově fungovala současně „empírová“ synagoga, v její blízkosti pak dům, který nechal v roce 1814 postavit významný prostějovský podnikatel Feit Ehrenstamm. O tom vypovídá i nedávno zrestaurovaný nápis umístěný dnes na severní stěně objektu. Mnozí z Prostějovanů, kteří si půjdou své záležitosti vyřídit na odbor dopravy, tak už vědí, že zároveň vcházejí do někdejšího Ehrenstammova nadačního domu…

Číst více… „Prostějov židovský přitáhl pozornost“

Prostějovská rodačka a autorka knihy Co oheň nespálil Maud Beerová devadesátnicí

Maud doma v Tel-Avivu, rodinný archiv

Narodila se 7. dubna 1929 v domě č. 6 na Pernštýnském náměstí v Prostějově. Její rodiče pocházeli z německého židovského prostředí, ale postupně se přikláněli na českou stranu. Otec Bedřich Steckelmacher pocházel z Boskovic a v Prostějově provozoval obchod s látkami a šicími potřebami. Matka Kateřina rozená Steinerová pocházela z Prostějova. Byli přesvědčení sionisté a připravovali se na odjezd do Palestiny. Tyto plány však přerušila válka.

Číst více… „Prostějovská rodačka a autorka knihy Co oheň nespálil Maud Beerová devadesátnicí“