Před sto pěti lety se narodil olomoucký rodák, sionista a literát Egon Redlich

Jeho terezínský deník je hlasem lidskosti v odcizeném světě. Egon Redlich se narodil 18. října 1916 v Olomouci (tehdy ještě samostatné obci Povel, v roce 1919 připojené k Olomouci). Otec Maxmilián (1870–1948) pocházel ze Všeminy a pracoval jako obchodní cestující, později vedl v Olomouci obchod se smíšeným zbožím. Matka Helena rozená Donathová (1871–1941) pocházela z Prostějova. Egon byl nejmladším ze šesti sourozenců, z nichž se dospělosti dožilo pět. Po vzniku Československé republiky se všichni členové rodiny přihlásili k židovskému náboženství a národnosti.

Číst více… „Před sto pěti lety se narodil olomoucký rodák, sionista a literát Egon Redlich“

Den pro Izrael

Diskusní podvečer na téma: Proč stojíme za Izraelem? Akce se uskuteční tradičně v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny, a to v pondělí 1. 11. 2021 od 17:30. Tak přijďte!


Saša Rašilov: Mám radost, že kampaň za hledání židovských náhrobků inspiruje

V roce 2018 se stal Saša Rašilov tváří celostátní kampaně za hledání ztracených židovských náhrobků. Ta symbolicky odstartovala v zahradě jeho zbraslavského domku, kdy předal zástupcům židovských organizací zachráněný náhrobek židovského dítěte z jihočeských Vodňan. Dle svých vlastních slov tím „splatil dluh minulosti“.

Číst více… „Saša Rašilov: Mám radost, že kampaň za hledání židovských náhrobků inspiruje“

Den architektury – v Prostějově v sobotu 2. 10. 2021

V rámci komentované prohlídky si budete moci společně se členy spolku Prostor Prostějov prohlédnout architektonické skvosty východní části města. Rok Kotěry pak připomene volná prohlídka secesní perly – prostějovského Národního domu. Podrobnosti v přiloženém plakátku.

Není Jeruzalém jako Jeruzalém – pokračování

Koncem června letošního roku se nejdříve v elektronické a později i v tištěné podobě objevil v místním týdeníku článek autora Tomáše Kalába s názvem Není Jeruzalém jako Jeruzalém. Text přinášel mix pravdivých, zavádějících až lživých informací o historii Izraele. Člen našeho spolku Ing. Jaromír Vykoukal, který se dlouhodobě věnuje problematice Blízkého Východu na podivuhodnou textovou koláž reagoval, článek rozebral a náš spolek zaslal tento rozbor příslušnému médiu ke zveřejnění. Nestalo se tak. Reakce nebyla do dnešního dne zveřejněna.

Číst více… „Není Jeruzalém jako Jeruzalém – pokračování“

Ohlédnutí za komentovanou prohlídkou Špalíčku

Ve čtvrtek 16. září 2021 se v rámci Dnů evropského dědictví uskutečnila komentovaná prohlídka prostějovské galerie Špalíček. Dům v ulici Uprkova 18 býval obecním židovským domem, i bytem posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa a jeho rodiny, dnes je součástí prostějovského muzea. Návštěvníci se měli díky průvodci, historikovi Filipu Gregorovi, možnost seznámit se jak s minulostí domu, tak s jeho současností i aktuální výstavou, která připomíná prezidentské návštěvy T. G. Masaryka v Prostějově.

Číst více… „Ohlédnutí za komentovanou prohlídkou Špalíčku“

Komentovaná prohlídka sladovny Castello se vydařila!

majitel a průvodce v jedné osobě, pan Drahotín Horňák

V pátek 17. 9. 2021 se v rámci Dnů evropského dědictví uskutečnily dvě komentované prohlídky prostějovské sladovny Castello v Blahoslavově ulici, kterou v 19. století založili bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky. Bratři Winterové si za dobu svého působení ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad z Prostějova postupem času vyváželi prakticky do celého světa.

Číst více… „Komentovaná prohlídka sladovny Castello se vydařila!“

František Gel – cesta novináře, prozaika, překladatele, který byl svými kořeny a studiem spjatý s Prostějovem

nalezená vysvědčení Františka Gela

Před sto dvaceti lety se narodil novinář, rozhlasový zpravodaj, autor literatury faktu a překladatel František Gel, který svoje dětství a mládí prožil v Prostějově. Významně se zapsal do dějin naší žurnalistiky. Plným právem byl označován za klasika žurnalistiky. Byl autorem soudniček, zpravodajských reportáží, rozhlasových reportáží a populárně-vědeckých pásem.

Číst více… „František Gel – cesta novináře, prozaika, překladatele, který byl svými kořeny a studiem spjatý s Prostějovem“