Medailonek Etelly Somogyiové

Před domem v ulici Rejskova č. 6 jsme položili kámen zmizelých za Ettelu Somogyiovou, narozenou 21. listopadu 1927 v Prostějově zavražděnou v Treblince v roce 1942, ve věku pouhých 15ti let…

Její rodiče Ondřej a Magda Somogyovi byli maďarští Židé, otec Ondřej Somogyi byl továrníkem a spolumajitelem oděvní továrny na výrobu pánských oděvů Čelechovský – Somogyi se sídlem v ulici Vápenice 31. Etelka či Etka Somogyiová, jak jí říkali, prožívala v Prostějově krásné dětství se svými rodiči a spolužáky, chodila do hodin náboženství zde v sousední škole, kde je učil pan učitel Pinchas Brőssler Brzy se však začala stahovat mračna nacismu a války.

Tatínek jako Žid byl vyhozen z továrny a hned 1. září 1939 byl zatčen v rámci akce gestapa na území protektorátu Albrecht I. V Prostějově bylo zatčeno celkem 22 občanů z toho 11 židů tzv. rukojmích, mezi nimi byli například rabín Albert Schőn, radní a advokát Robert Sonnenmark, předseda židovské náboženské obce Josef Holz, lékař Eugen Grossmann, obchodník Rudolf Klein.

Ondřej Somogyi byl transportován do sběrného tábora ve Štěpánově u Olomouce, následoval převoz do Brna a věznění v koncentračních táborech v Dachau, Buchenwaldu a nakonec v Osvětimi, kde byl 14. února 1943 zavražděn. Manželka Magda s dcerkou Ettelkou byly transportovány 4. července 1942 do Terezína a odtud 22. října 1942 do Treblinky, kde byly obě zavražděny. Ettelce bylo necelých patnáct let.

Dobře ji znala prostějovská rodačka a přeživší holocaust Maud Beerová, která byla její vrstevnice, o dva roky mladší. Setkala se s ní v létě 1942 v Terezíně, v místnosti pro matky s dětmi bloku Q 802. Bydleli tehdy společně v  koutech pokoje – tedy spali na podlaze nebo na kufru. „A ve čtvrtém koutě byla právě paní Somogyiová s Etelkou. Poté, co  Prostějovačky poslaly do Polska, byl pokoj okamžitě zaplněn novými příchozími do ghetta nejdřív požadovanými matkami s dětmi, později ženami z Německa“, uvedla Maud Beerová ve vzpomínkové knize Co oheň nespálil. Takové bylo její poslední setkání s Etelkou Somogyiovou.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém