Medailonek Hany Langerové

V ulici Uprkova (dříve Brecherova) v Prostějově, před domem č. 6 jsme uložili kámen zmizelých za Hanu Langerovou narozenou 21. listopadu 1921. Zavražděla byla v jednadvaceti letech  v roce 1942 v Malém Trostinci… Její zmařený život nyní v centru města připomíná alespoň pamětní kámen.

Rodina Langerových pocházela z Loštic. Tam se narodila i Hana a její dva sourozenci – o sedm roků starší sestra Herta a dva roky mladší bratr Hermann.  V roce 1930 se přistěhovali do Prostějova  s rodiči Jindřichem Langerem (rodákem z Loštic) a Růženou rozenou Švelbovou pocházející z vesnice Stádlec u Tábora. 

Otec byl obchodníkem. V Prostějově bydleli ve vlastním domě v ghettu – zajímavostí je skutečnost, že dům měl jedno orientační číslo 6 a dvě popisná čísla 31 a 32, nacházel se na rozhraní Uprkovy (Brecherovy) a Koželužské ulice.

Na jaře 1942 jezdila Hana i její sourozenci do pracovního tábora v Hamrech.  Tatínek Jindřich zemřel před nástupem do transportu 11. února 1942. Bylo mu 64 let.  Hana s maminkou a sourozenci Hertou a Hermannem byli transportováni 4. července 1942 do Terezína a odtud 14. července 1942 do Malého Trostince, kde byli zavražděni.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém