Medailonek za Pavla a Viléma Czechovy

Kameny zmizelých jsme za tyto dva bratry uložili v Prostějově v ulici Palackého u domu č. 25. Pavel se narodil 8. srpna 1931 a Vilém 11. února 1937 v Prostějově. Zde žili s rodiči Ottou a Bedřiškou Czechovými.

Otec dr. Otto Czech zde měl advokátní kancelář a byl váženým členem zdejší židovské obce. Byl také činitelem prostějovského židovského sportovního klubu Maccabi a 3. předsedou klubu Maccabi.

Oba chlapci byli společně s rodiči 8. července 1942 deportováni z Olomouce do Terezína a odtud 19. října 1944 do Osvětimi, kde zahynuli. Pavlovi bylo třináct let a Vilémovi sedm let. Dobře je znala také paní Maud Beerová. V její knize Co oheň nespálil najdeme mezi výčtem zahynulých dětí i tuto poznámku: „… bratři Czechovi – Pavel a Vilíček…“.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém

ukládání kamenů za Pavla a Viléma