O nás

Spolek Hanácký Jeruzalém je dobrovolnou, nevládní a neziskovou organizací, jež sdružuje občany ČR, kteří chtějí pomáhat pečovat o židovské kulturní dědictví v Prostějově a rozvíjet jeho odkaz i pro budoucnost.

Chceme se orientovat na popularizaci významných kapitol historie česko-židovského soužití, které mohou být inspirací pro současnost, a navazování kontaktů s bývalými obyvateli Prostějova či jejich potomky, případně židovskou komunitou obecně.

Mezi naše hlavní aktivity patří připomínka osudu početné a významné komunity židovských občanů odsunutých z Prostějova a zavražděných za II. světové války, v období šoa (holocaustu). Naším dlouhodobým cílem je přispět k posílení významu Prostějova jako města s bohatou duchovní a kulturní tradicí.

Proč jsme vznikli

Jsme přesvědčeni, že židovské společenství tvořilo až do poloviny roku 1942 významnou kulturní, podnikatelskou i společenskou složku života v Prostějově. Z předválečné slávy československého Prostějova těžíme v mnohém dodnes. Všem nám známý pojem „hanácký Jeruzalém“ ztratil mnohé ze svého původního významu, a proto mu chceme dát živý obsah.

Jeruzalém

Náš spolek se jmenuje Hanácký Jeruzalém. Proč? To je vše na těchto stránkách. Kde to lze nalézt a dovědět se mnoho zajímavého z historie našeho města, která byla dlouhá staletí i historií komunity našich židovských spoluobčanů. Tato vzdělaná, tvrdě pracující a významná komunita byla zničena z rozhodnutí nacistické zvůle. Bohužel i čeští pomahači přiložili ruce k tomu nelidskému dílu…

Přesto i naše současnost stále v sobě nese nemálo z toho, co po našich spoluobčanech povražděných ve vyhlazovacích německých táborech zbylo. Chtěl bych trochu přispět k poznání něčeho, co považuji velmi důležité – Jeruzaléma. Města měst, místa, jemuž podobné už nikde jinde na světě není.

Náš spolek jeho jméno nese ve svém názvu, protože takto se Prostějovu přezdívalo v dobách, kdy naši židovští spoluobčané mezi námi žili, pracovali, vychovávali děti a pracovali pro rozvoj svůj i města, jehož se cítili součástí.

Cyklus bude volný, bude mít šest, či sedm částí a já se pokusím návštěvníky našich stránek provést historií tohoto města od novověku do roku 1917, kdy bylo vybojováno spojeneckými vojáky na Osmanské říši, událostmi v době Britského mandátu nad tímto městem, bojem o Jeruzalém v roce 1948 až 49, pokračovat budu rokem 1967, kdy byl získán v boji s Jordánským královstvím pod přímý vliv Státu Izrael.  Poslední dvě části se budou věnovat tomu,  co se kolem tohoto města děje od roku 1973, kdy Stát Izrael upevnil své postavení do současnosti.

Bude to náročné a někdy hodně smutné čtení. Bude to i k zlosti a povede i k nechápavému kroucení hlavou. Ale doufám, že nikdo kdo si celý cyklus prostuduje, nebude zklamán. Psát budu postupně vycházejíc z mnoha pramenů a využiji i své osobní zkušenosti s tímto neuvěřitelným místem, které jsem zatím měl možnost navštívit třikrát.

V práci mohou být i věcné a historické chyby (což se bohužel může při výzkumech stát, pak je třeba takové nepřesnosti opravit). Budou v ní i mé osobní postoje, se kterými nemusí každý souhlasit. A budu ji psát tak, jak jsem zvyklý dělat vše, co se Státu Izrael týká – padni komu padni. Celou práci jsem připravoval dlouhé roky, z mě dostupných zdrojů, bez jakékoliv finanční podpory a mnoho z toho co v ní je obsaženo obsahují i mé přednášky.

Část první

Část druhá

Část třetí

Část čtvrtá

Část pátá

Část šestá

Část sedmá

Část osmá

Část devátá

Ing. Jaromír Vykoukal, člen spolku Hanácký Jeruzalém

 

fotografie zachycuje Jeruzalém v roce 1912