O nás

Spolek Hanácký Jeruzalém je dobrovolnou, nevládní a neziskovou organizací, jež sdružuje občany ČR, kteří chtějí pomáhat pečovat o židovské kulturní dědictví v Prostějově a rozvíjet jeho odkaz i pro budoucnost.

Chceme se orientovat na popularizaci významných kapitol historie česko-židovského soužití, které mohou být inspirací pro současnost, a navazování kontaktů s bývalými obyvateli Prostějova či jejich potomky, případně židovskou komunitou obecně.

Mezi naše hlavní aktivity patří připomínka osudu početné a významné komunity židovských občanů odsunutých z Prostějova a zavražděných za II. světové války, v období šoa (holocaustu). Naším dlouhodobým cílem je přispět k posílení významu Prostějova jako města s bohatou duchovní a kulturní tradicí.

Proč jsme vznikli

Jsme přesvědčeni, že židovské společenství tvořilo až do poloviny roku 1942 významnou kulturní, podnikatelskou i společenskou složku života v Prostějově. Z předválečné slávy československého Prostějova těžíme v mnohém dodnes. Všem nám známý pojem „hanácký Jeruzalém“ ztratil mnohé ze svého původního významu, a proto mu chceme dát živý obsah.