Turistický okruh prostějovskými židovskými památkami

rohový dům č. 12 ve „špalíčku“

Brány památek dokořán – Prostějov židovský. Akce, která se v roce 2019 setkala s velkým zájmem veřejnosti, byla inspirací k přípravě pravidelného okruhu prostějovskými židovskými památkami. Zájemci si tak budou moci památky prohlédnout buď sami – s mapkou a brožurami s vyznačením památek, na kterých jsou navíc QR kódy odkazující na příslušné webové stránky s dalšími informacemi a fotografiemi, nebo v doprovodu průvodců.

Prohlídková trasa s názvem Prostějov židovský I začíná u prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí odkud se zamíří do ulice Školní – někdejší severní části židovského ghetta. Zde už židovskou historii připomínají jen malby na hradbách. V domě č. 13 bydlela před válkou rodina Bleichfeldova. Zachránili se pouze bratři Max a Aaron, kteří uprchli do tehdejší Palestiny a zapojili se do bojů proti nacistům. Maxův syn Ofer Pelled žije v Jeruzalémě a do Prostějova se pravidelně vrací…

Ulicí Kramářskou se přesouváme za obchodní dům Zlatá brána na náměstí Sv. Čecha a zastavíme se u čtyř někdejších židovských domů. Nároží náměstí Sv. Čecha a ulice Demelovy tvoří někdejší nová synagoga – Templ (dnes kostel Církve čs. husitské). V Demelově ulici je pak k vidění někdejší empírová synagoga a v jejím sousedství bývalý nadační dům Veitha Ehrenstamma (dnes odbor dopravy prostějovského magistrátu). Naproti by pak pozornosti neměla uniknout bývalá budova rabinátu (dnes taktéž v majetku Církve čs. husitské).

Putování za židovskou historií dále pokračuje ulicí Křížkovského, kde jsou před domem č. 12 uloženy první prostějovské Stolpersteine (Kameny zmizelých) za rodinu Brennerovu, dále kolem finančního úřadu, na jehož fasádě se nachází pamětní deska Edmunda Husserla, slavného prostějovského rodáka, filozofa židovského původu. Busta na jeho pamětní desce se „dívá“ do míst, kde stával jeho rodný dům.

Pak už následují domy v tzv. špalíčku jižní části prostějovského ghetta. Původních nebo alespoň částečně původních je několik: Třeba dům č. 12 v Uprkově ulici (příklad venkovského biedermeieru), dům č. 16, v jehož přízemí kdysi provozovala Kateřina Bobaschová se svojí dcerou hospodu, hned vedle pak tzv. „vlaštovka“, někdejší obecní židovský dům a dnes výstavní sály muzea Prostějovska. Největším a nejkrásnějším domem špalíčku je pak dnes rohový dům č. 18 „Ehrenstammův dům„. Protože se zde nacházejí prostory restaurace a kavárny, je tento dům podobně jako sousední muzeum veřejnosti přístupný.

Pokud se rozhodnete v putování pokračovat, projděte ulicemi Komenského a Sádky, kde dům č. 2 je někdejší nadační dům Gideona Brechera.

A poté už trasa vede ulicí Sušilovou, Wolkerovou a ulicí Lidickou ke starému židovskému hřbitovu ve Studentské ulici, kde dnes nalezneme informační panel o této kulturní památce, repliku náhrobku rabína Horowitze (rehabilitací této kulturní památky by sem mohly přibýt i nalezené a zrestaurované původní náhrobky z tohoto hřbitova).

Dál od centra, vlastně už na okraji města za Brněnskou ulicí stojí určitě za samostatnou návštěvu nový židovský hřbitov (po domluvě se správcem).

Židovských památek nalezneme v Prostějově vlastně mnohem více, takže okruhy a tipy na zhlédnutí zajímavých domů či míst spojených se židovskou historií města mohou být postupně rozšiřovány!

Rozmístění QR kódů (na těchto budovách): prodejna Jeřabina, Školní 14 , Vinotéka Trojklenbí, nám. Sv. Čecha 5 , Husův sbor v Prostějově (roh Demelovy a Svatopluka Čecha – bývalá synagoga), pamětní deska E. Husserla, Křížkovského ul. 1 (fasáda finančního úřadu), Ehrenstammův dům (Uprkova 20), Dům č. 12, Uprkova ulice (rohový dům), označník na starém židovském hřbitově, z ulice Lidická.

V galerii si můžete prohlédnout připravovanou trasu

-jg-

Do historie prostějovského židovského ghetta se zapsalo mnohé. Třeba narození světoznámého filozofa Edmunda Husserla či první dámy izraelské módy Loly Beer Ebner, ale také požár města v roce 1697, bombardování v průběhu II. světové války, rozsáhlé bourání, které skončilo prakticky až začátkem 90. let 20. století… Pamatuje i pád letadla na obchod paní Beamtové v roce 1926. O něm pojednává videodokument z cyklu Osudové okamžiky – Prostějov 1926.