Prostějovský špalíček

špalíček – foto: Zbyněk Honest

Jediným reliktem kdysi rozsáhlé jižní části prostějovského židovského ghetta je tzv. špalíček. Tento název se ujal pro skupinu domů neorganicky zbylých po rozsáhlých asanacích ze 70. let minulého století. 

Komplex budov zůstal stát patrně jen díky památkové ochraně dnes dvou rohových domů, z nichž rohový byl dříve jen ten s číslem 12. Ze sedmi domů jsou původní vlastně jen tři a půl; ostatní byly zbourány a naštěstí v proporční vyváženosti znovu vybudovány. Nové jsou domy Uprkova č. 14, kromě přízemí č. 16 a dvě budovy v Kostelní ulici č. 15 a 17, obě z roku 1997.

budova č. 12

Rohová budova č. 12 pochází z roku 1839. Díky výzdobě své fasády bývá uváděna jako příklad venkovského biedermeieru, což je v Prostějově ojedinělé. Dům kromě toho zdobí též vstupní pískovcový klasicistní portál s datací a půlkruhový střešní vikýř.

budova č. 16

V přízemí budovy č. 16 dnes nalezneme cykloprodejnu Vačkář. Dům dříve patřil Kateřině Bobaschové (1854–1942), která zde se svojí dcerou Eliškou (1889–1942) provozovala hospodu.

budova č. 16

Nejstarší z tohoto bloku je budova s č. 18, která sloužila jako obecní dům židovské obce. Většina stavby je barokní a klasicistní, postavená až po požáru města roku 1697.

dům v Hradební č. 23

V zadní části kdysi s označením Hradební č. 23 bývala v přízemí židovská jatka a nad nimi v prvním patře od konce 18. století židovská škola. Ve 30. letech 20. století byt v Hradební ulici obývala početná rodina rabína Ludvíka Schapa. Po válce dům podobně jako všechny v této části města dlouhá léta chátral, až ho roku 1994 získalo Muzeum Prostějovska. Po dlouhých, nákladných a nutno podotknout velmi citlivě a zdařile provedených opravách se prostory podařilo zpřístupnit v únoru 2004. Dnes jsou zde výstavní sály muzea a v přízemí kavárna. Díky tomu si můžete spletité a architektonicky zajímavé prostory prohlédnout i zevnitř, nebo posedět na půvabném dvorku pod (nepůvodním) dřevěným ochozem.  Zvenčí budova na první pohled zaujme netradičním štítem, díky němuž se jí dostalo názvu „vlaštovka.“

Ehrenstammův dům v Uprkově ulici

Kromě synagogy největší a snad smíme říct i nejkrásnější zachovalou památkou někdejšího židovského ghetta je klasicistní dům č. 20 v Uprkově ulici, zvaný Ehrenstammův.

Bytový dům čp. 72 (dnes 20) v dnešní Uprkově (dříve Judengasse, později v ulici Brecherově) v Prostějově tvoří společně se sousedními domy blok, kterému neřekne nikdo z místních jinak než Špalíček. Jeho minulost je spojena s početnou prostějovskou židovskou komunitou. Tato lokalita tvořila jižní část židovského ghetta. Historii zástavby na této parcele lze sledovat až do roku 1793. Dvoupatrový honosný dům o dvou dvorních křídlech, který se příliš dispozičně nezměnil doposud, byl postaven roku 1819 rodinou Ehrenstammů.

Hlavní roli při tom sehrál Veith Ehrenstamm – obchodník se suknem, který se vypracoval až na vlastníka továrny zásobující suknem celou armádu monarchie. Jeho továrna byla první dvoupatrovou budovou v Prostějově a VeithEhrenstamm byl natolik významný, že jako první prostějovský Žid měl povoleno pobývat mimo židovské ghetto.

Tento úspěšný a bohatý průmyslník nechal v roce 1819 místo staré jednopatrové stavby vystavět honosný dvoupatrový dům o dvou dvorních křídlech, jak ho známe doposud.

Veith Ehrenstamm zemřel roku 1827 a dům č.p. 72 (v jeho době označován jako JudengasseNr. 22) zdědili jeho 4 synové.

Synové Veitha Ehrenstammaale nezdědili jeho podnikatelské nadání, a tak se dům i ostatní majetek dostal v roce 1833 do konkurzu. Považme, jen 6 let po smrti úspěšného průmyslníka!

Jedna část domu patřila Ehrenstammově dceři Terezii, a to až do konce roku 1841, kdy definitivně celý dům přešel z rukou rodu Ehrenstammů.

V následujících desetiletích dům měnil majitele takto:                       

1841 – Mathias Pelz                                                         
1845 – Lisetta Mayer
1855 – Mayer Mandl
1868 – Markus Zweig a následně jeho děti
1904 – SalomonDeutsch
1912 – Alois Deutsch a následně vdova Olga Deutschová.

V roce 1947 byla na dům uvalena národní správa a od roku 1961 připadl státu a spravoval jej Městský národní výbor v Prostějově. Dům pod správou státu chátral a v roce 1985 byl kompletně vyklizen.

Po změně režimu bytový dům č.p. 72 restituovala v roce 1992 Bibiana Wallnerová, jakožto pozůstalost po Olze Deutschové.

V domě dnes kromě restaurace 4Stories a krásného vinného sklepa funguje také stylová kavárna Forhaus, kde si můžete dát kávu upraženou ve vlastní pražírně. V patrech jsou zrekonstruované jedno a dvoupokojové byty a jeden třípokojový mezonetový být.

pamětní deska V. Ehrenstamma

Na jednu ze stěn nádvoří domu umístili noví majitelé pamětní desku, která připomíná  prvního majitele domu Veitha Ehrenstamma.

Zdroje: Marie Dokoupilová, Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., Státní okresní archiv Prostějov