Nový židovský hřbitov

nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí

Nachází se v Prostějově za Brněnskou ulicí hned vedle hlavního městského hřbitova.

Pokud si za den svého výletu nezvolíte sobotu nebo některý z židovských svátků, kdy poslední památka na původní početné židovské obyvatelstvo své brány ponechává návštěvníkům zavřené, projděte se Brněnskou ulicí až na její konec. Navazuje na křesťanský rozkládá se tam za novobarokní branou židovský hřbitov, sloužící svému účelu od dubna 1908.

Ze dvou venkovních stran hřbitov obklopuje cihlová zeď, dvěma vnitřními přiléhá k městskému hřbitovu. Obřadní síň z roku 1908 při pozdějších opravách bohužel ztratila svůj původně secesní ráz. Na kamenné desce nad jejím vstupem stojí hebrejský nápis: „Postaveno v roce 668 malého počtu“ (tj. 1908). Zato zůstaly zachovány jak interiér obřadní síně s hebrejskými modlitebními texty na stěnách, tak její vnitřní vybavení – katafalk, svícny, máry, řečnický pult.

Na severní stěně sálu visí od roku 1950 pamětní desky se jmény 39 židovských padlých z první světové války a 1227 obětí rasové persekuce z doby nacistické okupace v letech 1939–1945. Kromě 552 hrobů a náhrobních kamenů se na hřbitově nalézá památník padlým v první světové válce, věnovaný na pietní slavnosti v říjnu 1950 rovněž obětem šoa. V jihozápadním rohu hřbitova stojí přízemní dům správce hřbitova s vozovnou pro pohřební kočár.

hrob rabína Goldschmieda a jeho ženy

Mezi náhrobky zaujmou některé bohatě vyvedené např. v secesním stylu, většinou jsou však moderního typu. Jako materiál posloužily žula, mramor, pískovec a umělý kámen. Výzdoba náhrobků je strohá, symbolika vztahující se ke jménu, rodu, vlastnostem či zaměstnání zemřelého je zastoupena výjimečně. Nápisy jsou v německém, českém a hebrejském jazyce.

hrob rodiny Winterových (sladovny Castello)

Nalezneme zde jména nejznámějších prostějovských židovských rodin –Altar, Back, Berger, Brüll, Fleischer, Glass, Grünhut, Grünwald, Heilig, Hirsch, Husserl, Katz, Kurz, Lösegeld, Löw, Mandl, Neumann, Pollak, Sborowitz, Schreiber, Singer, Steiner, Stern, Stiassny, Trieschet, Winter, Wolf, Zweig či Zwillinger a mnoho dalších. K vyhledání příslušného hrobu slouží plánek a seznam vypracovaný studentkami gymnázia roku 2005, který je k dispozici v obřadní síni; nezahrnuje však jména z náhrobků s hebrejskými nápisy. Areál doplňovaly vzrostlé stromy a keře, především túje, břízy, javory a smrky, roku 2015 došlo k jejich vykácení a náhradě novými dřevinami. Hřbitov je ve vlastnictví Federace židovských obcí České republiky, spravuje ho společnost Matana.

Hřbitov je po předchozí domluvě na e-mailu: laznovi@tiscali.cz, tel.: 732 109 933 – správce Jan Lázna

– o šabatu, tj. pátek od setmění do soboty do setmění je hřbitov z náboženských důvodů nepřístupný.

Ofer Pelled u hrobu svých předků – rodiny Bleichfeldových
John Stevens u hrobu svých předků – rodiny Schmeidlerových
náhrobek rodiny Kleinerových a Zelených (Alžběta Zelená, roz. Kleinerová – malířka a laureátka Ceny města Prostějova In memoriam)


Procházka novým židovským hřbitovem

zdroj – text: PhDr. Marie Dokoupilová, Muzeum a galerie v Prostějově