Letní prohlídkové okruhy

Během letošních prázdnin se můžete ve víkendových prohlídkových okruzích blíže seznámit s Prostějovem židovským. Trasou připravenou spolkem Hanácký Jeruzalém provází studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu.

Trasa začíná u prostějovského zámku, vede severní částí někdejšího židovského ghetta (ulicí Školní), dále na náměstí Svatopluka Čecha, Demelovou ulicí kolem dvou někdejších synagog, někdejšího nadačního domu Veitha Ehrenstamma, ulicí Křižkovského až k dnešnímu Špalíčku, což je relikt jižní části někdejšího židovského ghetta. Tato část trasy je komentovaná, dále se již individuálně můžete vydat ulicí Sádky kolem někdejšího nadačního domu Gideona Brechera až ke starému židovskému hřbitovu v ulici Studentská. K trase je možno vyzvednout si na Turistickém informačním centru i mapku s povídáním o jednotlivých zastaveních.

Podrobně je popsán prohlídkový okruh zde

Letáček s trasou a jednotlivými zastaveními si můžete stáhnout i zde

-jg-