Starý prostějovský hřbitov – židovský – zase bude hysterie?

vizualizace úprav starého židovského hřbitova

V listopadu 2019 představili zástupci nadace Kolel Damesek Eliezer a Federace židovských obcí České republiky zástupcům města Prostějova nový návrh pietních úprav kulturní památky – starého židovského hřbitova devastovaného postupně za II. světové války a poté během komunistického režimu. Tento návrh zohlednil všechny předchozí připomínky města. Tedy zejména bezpečný přístup dětí ke škole či platnými předpisy stanovený přístup složek IZS.

O několik dní později proběhl za účasti veřejnosti, představitelů města Prostějova, Olomouckého kraje, ministerstva kultury, ministerstva zahraničí, velvyslance USA, vrchního zemského rabína, pietní akt k výročí úmrtí rabína Horowitze spojený s odhalením repliky náhrobní desky na jeho hrobě.

Všichni účastníci při této příležitosti potvrdili nutnost pietní úpravy v minulosti zdevastovaného hřbitova, kde dodnes spočívají ostatky bezmála dvou tisícovek prostějovských občanů židovského původu, mezi nimi například předků světoznámého filozofa Edmunda Husserla, literátů Zweigových, nebo lékaře Gideona Brechera, který významně pomohl Prostějovu při boji s cholerou, či podnikatele Ehrenstamma, v jehož nadačním domě dnes sídlí odbor dopravy prostějovského magistrátu.

Hřbitov, o který město Prostějov usilovalo od 30. letech 20.století, a který získalo jako arizovaný majetek poté, kdy byla v období holokaustu odvlečena a takřka vyvražděna místní židovská komunita, sloužil za války jako cvičiště Hitlerjugend, po válce jako hřiště nebo místo pro kolotoče. Ovšem ještě za války stačilo tehdejší osazenstvo radnice rozprodat náhrobky ze hřbitova místním kameníkům a běžným občanům, takže náhrobní kameny posloužily (a dodnes slouží) například jako dlažba na dvorku.

Zpět k listopadu 2019: Jak dohoda navazující na jednání vedené mediátorem Vladimírem Špidlou, tak jednání v listopadu 2019, které proběhlo na radnici, i o pár dní později konaný pietní akt u náhrobku rabína Horowitze, otevřely dveře Prostějovu vydat se na cestu k čestnému vyrovnání se s vlastní minulostí.

Do hry ovšem vstoupil petiční výbor. Výbor, který rozšířil v roce 2016 ve městě poplašnou zprávu o zdí obehnaným prostorem, petiční výbor, který z e-mailu ředitele Reálného gymnázia a základní školy rozeslal výzvu rodičům k podpisu petice proti rehabilitaci hřbitova (takový název neslo jejich video na Youtube, byť petice se jmenuje „za zachování stávajícího stavu“), petiční výbor, který monitoroval a zkoumal, kdo je Žid, kdo je „povinný“ a kdo je židovský aktivista při pietním aktu k 200. výročí úmrtí rabína Horowitze. Petiční výbor, který i dnes vyhrožuje peticí a vybízí lidi k jejímu podepisování. Tedy ke stvrzení stávajícího stavu – stavu, za který „vděčíme“ holokaustu a komunismu.

Na jaké hodnoty tedy vlastně petiční výbor navazuje? Na jaké hodnoty navazuje rada školy, jejíž někteří členové jsou zároveň členy petičního výboru? ….

Jana Gáborová, spolek Hanácký Jeruzalém