We remember

Skromným pietním aktem jsme si dnes v Prostějově na novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí připomněli 75.výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim (27. 1. 1945), v němž byli povražděni i naši někdejší židovští spoluobčané.

Nacistická zvůle a cílené vyvražďování připravilo v průběhu II. světové války o život 1150 lidí židovského původu z Prostějova a okolí. Mezi nimi byla více než stovka dětí do 15 let.. Čest jejich památce.

-jg-

fotogalerie z akce