Židovský hřbitov v Prostějově rozděluje místní obyvatele

starý židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici

27. ledna 2020 (symbolicky v den, kdy si připomínáme památku obětí holocaustu) odvysílal Český rozhlas plus reportáž o našem prostějovském starém židovském hřbitově. Respektive o tom, jak se k rehabilitaci za války zdevastovaného hřbitova, který je od roku 2016 kulturní památkou, dívají Prostějované.

„Během 2. světové války bylo v tuzemsku zničeno na 70 synagog. Podobný osud potkal také starý židovský hřbitov v Prostějově. 

Zamýšlená pietní úprava, která by podle židovských zásad připomněla existenci zničeného hřbitova, už čtvrtým rokem rozděluje obyvatele Prostějova.

Po bouřlivých diskuzích v roce 2016 a 2017 bylo dlouhé měsíce ticho. V závěru loňského roku jej přerušila radnice vydáním memoranda. Zástupci židovské obce, americké židovské nadace i prostějovského spolku na podporu židovského odkazu v něm deklarují vůli postupovat společně k napravení křivd z období holokaustu. I toto memorandum ale narazilo na odpor. Téma pro Zaostřeno Martiny Pouchlé.“

více v reportáži

vložila Jana Gáborová