Sladovna Castello pokračuje v tradici bratří Winterových

historická veduta sladovny Castello bratří Winterů

Propojení historie se současností. Tak by se dala stručně charakterizovat návštěva sladovny Castello v Prostějově. Sladovny, kterou založili bratři Winterové, a v jejichž technologii výroby pokračuje i její současný majitel pan Drahotín Horňák.

V úterý 13. 11. 2018 jsme jako členové spolku Hanácký Jeruzalém měli možnost projít se sladovnou, kterou založili a provozovali bratři Winterové.

Bruno Winter byl nejen velmi obratným podnikatelem, ale i významným mecenášem. Prostějovskému muzeu věnoval na svou dobu unikátní sbírku hodin. Protože však byl židovského původu, znamenal nástup nacismu  nejen konec jeho podnikatelské a mecenášské činnosti, ale i konec jeho života. Bruno Winter se otrávil ve svém bytě společně s druhou manželkou Terezií (13. 12. 1890 Prostějov – 27. 6. 1942 Prostějov) v noci před nástupem do transportu do koncentračního tábora. Jeho syn Kurt (10. 10. 1911–28. 2. 1943) byl zatčen gestapem a zavražděn v Osvětimi. Starší syn Hugo Adolf (18. 9. 1905– 16. 5. 1989), který žil ve Vídni, prchl včas do Velké Británie. Po emigraci se stal příslušníkem RAF, ale byl vyreklamován jako odborník, který pak řídil továrnu na výrobu knoflíků. Jeho rodina žije ve Velké Británii.

K  odkazu bratří Winterových v oblasti sladovnictví se přihlásil dnešní majitel sladovny Castello Drahotín Horňák. Zachoval nejen název sladovny, ale i technologii výroby.

Děkujeme za umožnění návštěvy a skvělý výklad o sladovně!

-jg-

fotogalerie z akce

Podrobně o Bruno Winterovi

Sladovna Castello – web