Jazz nejen v synagoze potěšil

Sportovní klub Maccabi Olomouc uspořádal ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém v rámci „Cesty bez návratu“ (výročí transportu Židů zejména v létech 1942 – 1943) koncert v cyklu Jazz (ne)jen v synagoze. Příjemná hodinka jazzových melodií si přišli milovníci tohoto hudebního žánru poslechnout do auly Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově.

Koncert byl věnován:

Dětem, i těm nenarozeným, dospělým, kteří nedobrovolně nastoupili tzv. „Cestu bez návratu“, a to v celé Ev­ropě během Šoa, Židům, kteří byli vražděni jen proto, že „byli jiní“, „překáželi“, „mohli za vše“:

Dále všem, kteří byli na útěku ze své domoviny, ať již se Sudet, či odjinud.

A také těm, kteří:

Přežili tuto Cestu osudu navzdory, vrátili se zpět do svých zemí nebo přesídlili jinam, měli sílu založit, či znovu založit, rodinu, ukázat, že nezůstane jen u tzv. „prvé generace“, ale bude pokračovat tzv. „druhá či třetí generace a dále“ … Byl věnován právě i té „druhé“ či „třetí“ či další generaci.

A v neposlední řadě těm, co již nosí, či ještě jsou v procesu obdržení čestného titulu „Spravedlivý mezi ná­rody“.

-rd-jg-

Další fota z akce