Dny evropského dědictví 2021

někdejší obecní židovský dům, dnes galerie Špalíček

Také v letošním roce proběhnou v rámci Dnů evropského dědictví komentované prohlídky prostějovských židovských památek. Tedy konkrétně někdejšího obecního židovského domu a sladovny, kterou založili bratři Winterové a která dle tradiční receptury vyrábí slad do dnešních dní:

Špalíček – Prostějov

16. 9. 2021 16:00 

Budova v někdejší jižní části prostějovského židovského ghetta sloužila dříve jako obecní židovský dům, také jako škola. Byla i domovem rodiny posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa. Za minulého režimu chátrala, stejně jako celé někdejší ghetto. Po zbourání větší části ghetta zůstal již pouze relikt zvaný špalíček. Právě zde se nachází dnes krásně zrekonstruovaný dům fungující jako galerie Špalíček. Jde vlastně o dva domy, jeden z ulice Uprkovy a druhý z ulice Hradební. Vydejte se s námi do interiéru domu, který by mohl vyprávět spousty příběhů!

Kontaktní osoba: Filip Gregor

Telefon: 582 330 991

interiér sladovny Castello

Sladovna Castello – Prostějov

17. 9. 2021 8:00,  11:00 

Komentovaná prohlídka sladovny. Sladovnu založili v 19. století bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky. Od konce 19. století funguje v Prostějově v Blahoslavově ulici sladovna, u jejíhož zrodu stáli bratři Winterové. Ti si za dobu svého působení ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad z Prostějova vyváželi prakticky do celého světa. Během nacistické okupace byla sladovna arizována, rodina Winterových kvůli svému židovskému původu neunikla nacistické persekuci. Po válce se sladovna stala součástí státního podniku a v podstatě chátrala. Po listopadu 89 získal sladovnu její současný majitel, který navázal na původní um a recepturu bratrů Winterových a výrobu sladu zde obnovil.

Kontaktní osoba: Jana Gáborová

Telefon: 603 555 904