Nalezený náhrobek významného židovského podnikatele Jakoba Schreibera zpět v Prostějově

Foto z převozu náhrobku

Náhrobek, který byl v zimě nalezen na pozemku v chatové oblasti v Plumlově, byl převezen do Prostějova. Jde o velký opracovaný kámen s hebejským nápisem na jedné boční straně a s německým nápisem na straně druhé. Letos v zimě se podařilo díky spolupráci spolku Hanácký Jeruzalém, projektu Bejt Olam a majitele tohoto pozemku určit, o jak vzácný kámen se ve skutečnosti jedná.

„Zde je pohřben bohatý, ctihodný a vlivný muž Jakob Schreiber, který zemřel 14. Tevetu 5636“. Tedy v roce 1876.

„Jakob Schreiber pocházel z obce Krásno. Stejně jako jeho tchán, kterým byl prostějovský podnikatel a mecenáš Veith Ehrenstamm, pečoval o náboženský život židovské obce v Krásnu a Valašském Meziříčí.  Jakob Schreiber měl za manželku Ehrenstammovou dceru Marii. Stal se po svém tchánovi nájemcem v lihovaru v Krásnu. Podnik jim prosperoval a Schreiberovi tak patřili k dobře zaopatřeným rodinám, které podporovaly výstavbu synagogy ve Valašském Meziříčí. Jak Jakob, tak Marie byli pohřbeni na starém židovském hřbitově v Prostějově hned u hrobu Ehrenstamma,“ popisuje Tomáš Jelínek z projektu Bejt Olam, který se snaží v rámci Česka o navracení ztracených židovských náhrobků na jejich původní židovské hřbitovy. Právě jemu se podařilo identifikovat z historické fotografie původní atypický hrob Jakoba a Marie na starém židovském hřbitově.

„Se současným majitelem pozemku, na němž se náhrobní kámen nacházel, jsme vešli v jednání o převozu náhrobku. Zareagoval velmi vstřícně a byl nám nápomocen při vyzdvižení kamenů. Bylo zřejmé, že vzhledem k odhadované váze několika tun, nebude možné kameny přepravit jinak, než specializovanou firmou. Musím na tomto místě dopravce pochválit, protože odvedl naprosto skvělou a profesionální práci na velmi složitém terénu. Následně, se souhlasem majitele nového židovského hřbitova, kterým je Federace židovských obcí ČR, jsme kámen převezli na nový židovský hřbitov v Prostějově, kde jsou prozatím uloženy i ostatní nalezené náhrobky ze starého hřbitova.“ vysvětlil předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.

Další fragmenty náhrobních kamenů ze starého židovského hřbitova v Prostějově se v průběhu prázdnin našly také v Žešově.

„V tomto případě šlo o majitele objektu, který již v minulosti nalezl při stavebních pracích ve své nemovitosti v Žešově náhrobky ze starého židovského hřbitova a odevzdal je nadaci Kolel Damesek Eliezer. Náhrobky jsou uloženy na novém židovském hřbitově v Prostějově. Kameny budou muset projít restaurátorskými opravami a poté by měly být umístěny zpět tam, kam patří. Tedy na plochu kulturní památky starého židovského hřbitova. Osobně jsem velmi potěšen, že existují lidé, pro které náprava křivd spáchaných v minulosti není prázdným pojmem. Zároveň věřím, že s  navracením se do běžného života po koronavirové epidemii se vrátíme i k jednání o rehabilitaci starého židovského hřbitova,“ uzavřel Šmucr.

Kampaň za hledání ztracených židovských náhrobků před časem odstartoval Deník. Díky této aktivitě se podařilo dohledat konkrétně z prostějovského starého židovského hřbitova na dvě stovky náhrobních kamenů nebo jejich fragmentů. Z projektu vznikla i panelová výstava, jejímiž autory byli Marie Dokoupilová a Tomáš Jelínek, prezentovaná v prostějovském Špalíčku. Část této výstavy je aktuálně instalována v obřadní síni nového židovského hřbitova v Prostějově a návštěvníci si ji mohli, stejně jako nalezené kameny, prohlédnout například v rámci nedávného Dne židovských památek.

-jg-

Fotogalerie z převozu náhrobku dne 19. 8. 2021

O nálezu náhrobku a jeho převozu do Prostějova informují i místní média:

Olomoucká drbna

i-dnes

Prostějovský Deník

Reportáž Českého rozhlasu Olomouc

MFDnes (20.8.2021):

Kroměřížský Deník 31. 8. 2021:

Reportáž televize ZZIP