Naše aktivity

Plánované/uskutečněné akce roku 2023:

25. ledna – proběhla komentovaná prohlídka výstavy Virtuální rekonstrukce Templu v bývalé prostějovské synagoze. Přednášku Přednášku pro studenty prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera vedl historik prostějovského muzea Filip Gregor a byla věnována nejen historii tohoto svatostánku, ale u příležitosti blížícího se Dne památky obětí holocaustu také osudu našich někdejších židovských sousedů a odkazu prostějovské židovské komunity pro současnost.

27. ledna – připomínka Dne památky obětí holocaustu – zapálením svíček a položením kytic jsme si v obřadní síni nového židovského hřbitova a u pomníku obětem válek na stejném místě připomněli památku více než tisícovky zavražděných židovských spoluobčanů z Prostějova.

duben – Jom ha-šoa (veřejné čtení jmen obětí holocaustu

červen – ukládání Kamenů zmizelých

červenec/srpen – komentované prohlídky Prostějov židovský

srpen – Den židovských památek

září – Dny evropského dědictví – komentovaná prohlídka (Prostějov židovský)

listopad – Jahrzeit – výročí rabína Horowitze

Akce roku 2022

Akce roku 2021

Akce roku 2020

Akce roku 2019

Akce roku 2018

Akce roku 2017

Seriály – přepisy přednášek