Akce roku 2020

  • 26. 1. 2020 – Den památky obětí holokaustu. Komorním pietním aktem na novém židovském hřbitově v Prostějově jsme si připomněli 75. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim a uctili Den památky obětí holokaustu (27. 1.)
  • 9. 3.2020 – Nejen purimové posezení s Hanáckým Jeruzalémem. V podkrovním sále Městské knihovny Prostějov jsme si od 17:00 hodin povídali nejen o svátku Purim. Hovořili jsme o rušení starého křesťanského hřbitova a zejména o rozdílu v legálním rušení toho pietního místa a devastací protějšího starého židovského hřbitova. Připomněli jsme osobnosti, které dodnes spočívají společně s dalšími Prostějovany židovského původu na tomto pohřebišti, představili rehabilitace židovských hřbitovů v ČR i ve světě a nastínili, jaký je aktuální návrh úprav kulturní památky – starého židovského hřbitova ve Studentské ulici.
  • 21. 4. 2020 – od 14:00 do 17:00 – Jom ha – šoa – virtuální čtení jmen obětí šoa (holocaustu) původně mělo proběhnout v prostoru před prostějovským muzeem, vzhledem ke koronavirové epidemii proběhlo on-line.
  • 25. 6. 2020 – ukládání Kamenů zmizelých za oběti holocaustu. Uložili jsme 13 kamenů na 5 místech v Prostějově: Konkrétně v ulici Hvězda (za čtrnáctiletou Evu Redlichovou, její matku Julii Brammerovou a nevlastního otce Pavla Brammera), v ulici Hanačka za bratry Ludvíka, Rudolfa a Josefa Bauerovy (před jejich někdejší konfekční továrnou, která dnes slouží jako mateřská škola), v ulici Fanderlíkova za Alexandra Brattera, jeho dceru Kláru a devítiletého vnuka Petra Eisenstädtera, v ulici Palackého za Sala a Mindel Sternkükerovy a na Pernštýnském náměstí za Annu a Salomona Kleinerovy.
  • 25. 6. 2020 se uskutečnila také přednáška diplomata a hebraisty Roberta Řeháka – Fenomén Golem. Přednáška tvořila doprovodný program k ukládání Kamenů zmizelých.
  • 23. 7. 2020 – vernisáž výstavy Barokní synagogy v českých zemích. Výstava mapuje skupinu málo známých židovských modliteben,které byly v Čechách a na Moravě vybudovány v 17. a 18. století. Doplňují ji také panely o prostějovských synagogách, modlitebnách i prostějovských rabínech. Akce probíhá ve spolupráci s Židovským muzeem Praha, Muzeem a galerií v Prostějově, spolkem Hanácký Jeruzalém a statutárním městem Prostějovem. Výstava trvá do 27. 9. 2020
  • 6. 9. 2020 – úklid na novém židovském hřbitově (dobrovolná brigáda) – zrušeno z důvodu nepřízně počasí
  • 10. 9. 2020 – komentovaná prohlídka výstavy Barokní synagogy v českých zemích
  • 26. 9. 2020 – komentovaná prohlídka sladovny Castello (od Bruno Wintera do současnosti)
  • 1. 10. 2020 – vernisáž výstavy Masaryk a Svatá země