Akce roku 2018

– 11. ledna 2018 proběhlo setkání s našim čestným členem Oferem Pelledem z Jeruzaléma. Navštívili jsme, podobně jako v létě 2017, starý i nový židovský hřbitov v Prostějově nebo špalíček. Podařilo se nám dokonce dostat i do staré synagogy. Její současná majitelka nás tam vpustila :-).

– V únoru roku 2018 jsme nabídli odlehčené téma: Veřejnosti jsme přiblížili židovský svátek PURIM. Svátek, který je také ve znamení jídla, pití, tance a masek.

– V červnu 2018 jsme uspořádali akci s názvem Cesta bez návratu. Šlo o pietní připomínku transportů židovských spoluobčanů do koncentračních táborů. Součástí bylo odhalení pamětní desky lidem transportovaným z Prostějova a okolí do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Deska je umístěna vně budovy prostějovského hlavního vlakového nádraží směrem ke kolejišti.

– V červenci 2018 jsme se účastnili brigády na novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí. Tu jsme spojili s  komentovanou prohlídku hřbitova.

– Koncem července 2018 nás opět navštívil náš čestný člen Ofer Pelled z Jeruzaléma.

– 6. 9. 2018 v 17:00 jsme zahájili vernisáží ve Špalíčku (Uprkova ulice 18) výstavu s názvem Zmizelé židovské město (s podtitulem znovuobjevené). Výstava, kterou pořádáme ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov, za podpory Federace židovských obcí v ČR, Židovského muzea Praha a Státním okresním archivem Prostějov potrvá do 18. 11. 2018.

– 17. 9. 2018 v 17:00 proběhla v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny přednáška člena spolku Jaromíra Vykoukala Padni komu padni. Tématem je tzv. Izraelsko-palestinský konflikt.

– 20. 9. 2018 jsme spolupořádali přednášku s názvem Židovský rok s Mgr. Táňou Klementovou. Přednáška se uskutečnila v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 2, poté měli posluchači možnost navštívit výstavu Zmizelé a znovuobjevené židovské město (ve výstavních sálech Špalíčku).

– 21. 9. 2018 v 16:30 proběhla v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny přednáška na téma Masaryk fascinující a iritující. Pořadatelem byla Církev československá husitská a spolek Hanácký Jeruzalém.

– 10. 11. 2018 proběhla komentovaná prohlídka sladovny Castelo (sladovnu vlastnili dříve bratři Winterové).