Akce roku 2022

27. ledna – podkrovní sál Městské knihovny Prostějov – Představení dotisku knihy Maud Beerové Co oheň nespálil

23. února – připojili jsme se k Mezinárodnímu dni průvodců komentovanou prohlídkou Prostějovem židovským.

9. března 17:00 – uskutečnila se přednáška Povstání ve varšavském ghettu, přednášejícím byl člen našeho spolku Ing. Jaromír Vykoukal – místem konání byl podkrovní sál městské knihovny

20. března – uskutečnila se brigáda na novém židovském hřbitově (pálení uschlého klestí, hrabání listí, příprava mimo jiné na návštěvy a komentované prohlídky

13. dubna – uskutečnila se přednáška Jana Lázny Prostějovské židovské uličky – místem konání byl podkrovní sál městské knihovny

28. dubna – uskutečnilo se veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha – šoa (od 14:00 před budovou prostějovského muzea a poté komentovaná prohlídka někdejší synagogy, dnes Husova sboru)

9. května – uskutečnilo se divadelní představení (pořadatelem je Městské divadlo Prostějov) Aleny Mornštajnové HANA. Hra byla uvedena v rámci připomínky 80. výročí transportů prostějovské židovské komunity do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

26. května – uložili jsme dalších 15 Kamenů zmizelých za zavražděné židovské děti. Součástí letošního ukládání byla i vernisáž výstavy Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu, která se konala v bývalé nové synagoze – dnes kostele Husově sboru.

26. – 29. května – probíhal nultý ročník festivalu Chayim připomínající jak transporty židovského obyvatelstva z našeho města před 80 lety, tak osudy přeživších, kteří se z nedobrovolné cesty vrátili. Více než tisícovka se však již domů nikdy nepodívala… Na festivalu jsme se podíleli několika akcemi zejména ukládáním Kamenů zmizelých, vernisáží výstavy Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu a komentovaným prohlídkovým okruhem židovským městem.

Shrnutí festivalu Chayim nabízí internetová verze Prostějovského Deníku (čtenář – reportér, autor: Hana Bartková)

7. června – V rámci Akademie III. věku jsme provedli zájemce Prostějovem židovským a trasou vedoucích kolem několika nově uložených Kamenů zmizelých. Sraz je ve 14:00 u prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí.

10. června – V rámci letošní Noci kostelů prezentoval spolek Hanácký Jeruzalém v bývalé prostějovské nové synagoze (templu) – dnes kostele Církve čs. husitské (Husově sboru) virtuální rekonstrukci prostějovského templu. Poté provedl návštěvníky Noci kostelů Mgr. Filip Gregor, historik prostějovského muzea, panelovou výstavou mapující prostějovskou židovskou komunitu.

22. června – Max ZweigDramatické století. Komponovaný podvečer ke dvojitému kulatému výročí (narození a smrti) prostějovského rodáka a izraelského dramatika Maxe Zweiga. Stejný podvečer proběhl následně 23. června v Maiselově synagoze v Praze.

4. srpna – Návrat domů nežádoucí. Mecenáš Bruno Winter. Vernisáž výstavy připomínající osudy našich někdejších židovských spoluobčanů, kteří byli před 80 lety nuceni nastoupit cestu, z níž nemělo být návratu.

14. srpna – Den židovských památek. Trojicí akcí se k tomuto dni přihlásil i Prostějov. Jednak komentovanou prohlídkou bývalé nové synagogy a výstavy Virtuální rekonstrukce prostějovského Templu, dále komentovanou prohlídkou nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí a také komentovanou prohlídkou prostějovské Galerie Špalíček (bývalého židovského obecního domu), s výstavou Návrat domů nežádoucí. Mecenáš Bruno Winter.

Letní komentované prohlídky okruhem Prostějov židovský (3. 7., 31. 7., 28. 8.)

12. září – Židovské politické strany za První republiky v Prostějově – přednáška dr. Petra Sokola v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny.

13. září – komentovaná prohlídka výstavy Návrat domů nežádoucí (v rámci Evropských dnů židovské kultury a Dnů evropského dědictví). Výstavu připravilo prostějovské muzeum ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém. Komentované prohlídky vede historik muzea Filip Gregor.

6. října – proběhl koncert Pocta Ignazi Brullovi, prostějovskému rodákovi a slavnému vídeňskému klavíristovi a skladateli. Koncert se uskutečnil ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova v podkrovním sále Národního domu.

27. října – ukládání dalších 9 kamenů zmizelých. Pamětní kameny byly uloženy za manžele Bruno a Theresu Winterovy (společně jeden kámen), Kurta Wintera, Idu, Moritze Schreiberovy, Ernestine, Edith a Desidera Tausovy a také za Jana Uhra a Vasila Kaprálka Škracha.

31. října – Dne pro Izrael. Tradiční diskusní podvečer s odborníky na Blízký Východ v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny.

10. listopadu – Vernisáž výstavy Záhadné pouto (na Gymnáziu Jiřího Wolkera). Výstava připomíná 30 let obnovení diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Izraelem a vznikla za podpory Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.

19. listopadu – (Ne)utajení hrdinové. Přednáška o našich někdejších židovských sousedech v rámci Noci divadel. Ta byla tentokrát věnována 80. výročí transportů Židů z našeho města do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

28. listopadu – přednáška pravnuka dr. Jana Uhra (člena Sokola a Masarykova knihovníka, absolventa dnešního Gymnázia Jiřího Wolkera a prostějovského rodáka zavražděného nacisty, za kterého jsme uložili kámen zmizelých). Přednáška organizována ve spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov a sokolskou organizací.