Akce roku 2019

 • 20. 1. 2019 se uskutečnila akce Izrael a my. Proběhla v Brně za účasti izraelského velvyslance Daniela Merona. Člen našeho spolku a zároveň Klubu vojenské historie Jaromír Vykoukal přednášel o židovských vojácích, kteří bojovali proti Hitlerovi ve Svobodově armádě.
 • 31. 1. 2019 proběhla ve spolupráci s naším spolkem v prostějovském Špalíčku  vernisáž výstavy Děvčata z pokoje 28 mapující nejen život děvčat v terezínském ghettu. Výstava je doplněna o sál s dokumenty, které se vážou k Prostějovu. Některé dokumenty čerpají z knihy Co oheň nespálil naší čestné členky Maud Beerové.
 • 26. a 28. 2. 2019 se uskutečnily dva doprovodné programy k výstavě Děvčata z pokoje 28. Půjde o edukační programy pro žáky škol, které vedla Táňa Klementová ze Židovského muzea v Brně. Žáci se pomocí dokumentů seznámili s osudy některých rodin z Protektorátu Čechy a Morava. Čekala je i vlastní badatelská práce.
 • 14. 3. 2019 od 16:00 hodin se uskutečnila „dvojpřednáška“ na téma: Antisemitismus v dobovém tisku. Od Mnichova k Protektorátu. Místem konání byla farní budova Českobratrské církve evangelické, U Kalicha 1, Prostějov.
 • 14. 4. 2019 se uskutečnila v rámci Bran památek dokořán akce Prostějov židovský. Účastníci navštívili někdejší novou synagogu – dnes Husův sbor, absolvovali komentovanou prohlídku Husova sboru, procházku Demelovou ulicí ke Špalíčku. Zastavili jsme se i v ulici Sádky u někdejšího domu Gideona Brechera. Připravena byla komentovaná prohlídka starého židovského hřbitova ve Studentské ulici a na závěr prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí.
 • 2. 5. 2019 se uskutečnilo první veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa v Prostějově. Doprovodnou akcí je výstava fotografií obětí šoa, kterou mohou návštěvníci zhlédnout v někdejší synagoze – dnešním Husově sboru (zhruba do konce května 2019).
 • 29. 8. 2019 v 17:00 hodin se v prostějovském Špalíčku uskutečnila vernisáž výstavy Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji.
 • 8. 9. 2019 od 14:00 do 16:00 hodin se v rámci Dnů evropského dědictví uskutečnila komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí.
 • 10. 9. 2019  se uskutečnilo ukládání prvních 11 Stolpersteine v Prostějově. Konkrétně v ulicích Křížkovského uložením 5 kamenů, poté  1 kámen v ulici Kostelní, 1 na Pernštýnském náměstí, po jednom v ulicích Rejskova a Partyzánská a  2 v ulici Erbenova.
 • 19. 9. se konala přednáška paní Táni Klementové ze Židovského muzea Brno na téma: Hebrejská abeceda. Přednáška proběhla ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém.
 • 10. 10. 2019 od 17:00 se v přednáškovém sále Muzea Prostějovska uskutečnila doprovodná přednáška člena našeho spolku a člena Klubu vojenské historie DUKLA Jaromíra Vykoukala k výstavě Bojovali na všech frontách – Židé v boji a odboji.
 • 15. 10. 2019 od 17:00 se ve výstavním sále Státního okresního archivu v Prostějově, Třebízského 1 uskutečnila přednáška na téma Nejstarší židovské pohřebiště v Prostějově. Přednášející je Tereza Holasová, studentka bakalářského studia oborů archeologie a judaistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 • 4. 11. 2019 od 17:30 se v podkrovním sále Městské knihovny Prostějov uskutečnil tradiční Den pro Izrael. Šlo o diskusní večer s RNDr. Mojmírem Kallusem, Ing. Jaromírem Vykoukalem a Ing. Danielem Žingorem na téma: Proč stojíme za Izraelem?! Izraelsko – palestinský konflikt, EU a my.
 • 25. 11. 2019 se uskutečnilo pietní setkání u nově instalovaného náhrobku rabína Horowitze na starém židovském hřbitově. Akce se účastnil rabín Louis Kestenbaum z dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer a také velvyslanec USA v ČR Stephen B. King.
 • 18. 12. 2019 se uskutečnilo předvánoční posezení u punče s Hanáckým Jeruzalémem. Zástupce nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek představil přítomným vizualizaci návrhu pietní úpravy starého židovského hřbitova ve Studentské ulici i možné úpravy širšího okolí této kulturní památky.