Akce roku 2021

7. dubna – zahájení panelové výstavy o historii židovské obce do Husova sboru

8. dubna – virtuální čtení jmen obětí holocaustu Jom ha – šoa

28. května – Noc kostelů. Otevřena byla i někdejší nová prostějovská synagoga, dnes Husův sbor

1.července – ukládání Kamenů zmizelých. Letos poprvé jak za oběti šoa z řad židovských občanů, tak i za členy prostějovské Obce sokolské.

8. srpna – Den židovských památek, komentované prohlídky Nového židovského hřbitova v Prostějově

9. srpna – Vernisáž výstavy Slavní čeští Rakušané ve Zlaté Bráně. Mezi pěti desítkami význačných osobností byli i dva prostějovští rodáci – Edmund Husserl a Max Fleischer (na realizaci výstavy se podílel i náš spolek)

19. srpna – Přesun vzácného nalezeného náhrobku Jakoba Schreibera na Nový židovský hřbitov (náhrobek pochází ze starého hřbitova a nalezen byl v chatové oblasti u Plumlova)

9. září – Vernisáž výstavy „Masarykovy návštěvy v hanáckém Jeruzalémě“ v galerii Špalíček. Výstava, která mapuje Masarykovy prezidentské návštěvy Prostějova volně navazuje na loňskou výstavu T. G. Masaryk a Svatá země.

17. září – komentované prohlídky sladovny Castello – od Bruno Wintera do současnosti (akce proběhla v rámci Dnů evropského dědictví)

19. září – komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova. Akce proběhla v rámci Evropských dnů židovské kultury

15. října – Izraelské tance pro veřejnost (pořádá taneční skupina RUT)

22. října – komentovaná prohlídka výstavy návštěvy T. G. Masaryka v hanáckém Jeruzalémě (pořádalo Muzeum a galerie v Prostějově). Výstava v galerii Špalíček, Uprkova 18 se koná ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém

1.listopadu – Den pro Izrael (tradiční přednáškový podvečer v podkrovním sále prostějovské Městské knihovny)

2. listopadu – Pietní setkání u hrobu rabína Horowitze na starém židovském hřbitově (při příležitosti 205. výročí úmrtí tohoto významného prostějovského rabína)

4. listopadu – komentovaná prohlídka výstavy Návštěvy T. G. Masaryka v hanáckém Jeruzalémě (pořadatel Muzeum a galerie v Prostějově, průvodcem byl kurátor výstavy Filip Gregor). Výstava se koná v galerii Špalíček ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém