Židovská škola

dnešní vzhled někdejší židovské školy

Rozlehlý dům v ulici Demelova č. 3 postavila židovská obec jako židovskou školu roku 1904. 

Jako škola budova sloužila do roku 1919, kdy byly židovské školy zrušeny, poté židovské děti chodily do běžných obecných škol.

Budovu pak využívala židovská obec jako společenský dům, byla tam také tělocvična.

Před válkou, když byli do Prostějova přesídleni Židé ze Sudet, se tam hrálo například i amatérské divadlo.

Zřejmě první židovská škola v Prostějově byla v dnešní části budovy muzea v Hradební ulici.

původní vzhled budovy

Po druhé světové válce zde krátce fungovala lékařská ordinace, tělocvičnu využívaly některé z místních škol a nakonec celý dům přebudovali na mateřskou školu. V současnosti budova náleží Církvi československé husitské.

V souvislosti se vzděláváním je třeba zmínit i dům 6 v Demelově ulici, který nechal roku 1814 postavit Feith EhrenstammBudova sloužila původně jako nadační dům Feitha Ehrenstamma a poskytovala zdarma vzdělání židovským dětem (dnes zde naleznete odbor dopravy prostějovského magistrátu). Později ho židovská obec využívala jako obecnou školu. Nad vchodem umístěným uprostřed budovy býval hebrejský nápis vytesaný v pískovci. Dnes ho najdete za severním rohem naproti vstupu do bývalé empírové synagogy. Oznamuje kdo, kdy a k čemu stavbu postavil:

nápis na severní straně nadačního domu V. Ehrenstamma (dnes odbor dopravy)

„Náboženství a morálka jsou pilíře světa, bez nich je štěstí jen bezcenná pára. | To byla zásada věhlasného muže, který zbudoval tuto ješivu jako svůj památník, příbytek Talmudu a Tóry. | Založil ji proslulý znalec Tóry a náš učitel, pan Fajš Ehrenštam roku 574 podle malého počtu [1814]. | Pro budoucí generace zanechal nadaci v § 3, písmeni A své závěti, | zveřejněné v den jeho úmrtí, následující po svátku Sukot roku 588 podle malého počtu [15. října 1827].“ Feith (Veith) Ehrenstamm je pohřben na starém židovském hřbitově ve Studentské ulici.

dnešní vzhled někdejšího nadačního domu V. Ehrenstamma
ul. Demelova s nadačním domem V. Ehrenstamma, který soužil také jako škola (sousední budova je původní empírová synagoga, která byla po válce prodána pravoslavné církvi)

fota: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o., spolek Hanácký Jeruzalém

zdroj (text): PhDr. Marie Dokoupilová