Ruth Federman a její krátký film

Díky paní Evě Strnadlové se k nám dostal odkaz na krátký historický film, v němž hovoří paní Ruth Federman – Steckelmacherová (na snímku), sestřenice naší členky Maud Beerové – Steckelmacherové.

Ruth se do Izraele (někdejší Palestiny) dostala s jedním z posledních legálních dětských transportů v roce 1939. Více o ní píšeme na našich stránkách zde. Dnes ale přidáváme  odkaz na její krátký historický film (v hebrejštině s anglickými titulky):

The Cradle of Civilization By Ruth Federmann

-jg-