Před sedmdesáti lety byl na novém židovském hřbitově v Prostějově za Brněnskou ulicí odhalen památník obětem válek

památník na novém židovském hřbitově

Na novém židovském hřbitově v Prostějově za Brněnskou ulicí se za obřadní síní nachází kamenný památník věnovaný obětem dvou světových válek. Původně byl zřízený jako připomínka židovských vojáků padlých za 1. světové války. V roce 1950 byl pomník renovován s rozšířením pietního určení o oběti holocaustu za 2. světové války.

Přesně před 70 lety, 8. října 1950 se na židovském hřbitově uskutečnil smuteční akt Židovské náboženské obce spojený s odhalením památníku umučeným obětem rasové perzekuce. Pietní akt se konal za hojné účasti veřejnosti a vedl jej vrchní rabín Richard Feder.

Pomník židovským obětem 1. a 2. světové války má nahoře tento nápis:

Našim umučeným a padlým

hrdinům na věčnou památku

1914–1918 1939–1945

Pod ním je na mramorové desce tento text:

1300 duší nás tehdy ubylo,

ani hrobu nám dopřáno nebylo –

všemi směry vítr rozvál Váš popel,

bolestně Vás postrádáme,

hluboká žalost nás jímá,

prázdné je místo Vaše –

navždy spjaty jsou duše naše.

Přebudováno a odhaleno

Židovskou náboženskou obcí

v Prostějově v r. 1950.

Památník je evidován jako válečný hrob pod číslem. CZE  7108-07533.

Jména obětí válek jsou uvedena na severní stěně obřadní síně. Najdeme zde pamětní desky se jmény 40 židovských padlých z 1. světové války a 1227 obětí rasové perzekuce z doby nacistické okupace v letech 1939–1945, ale toto číslo je nepřesné a asi již nedohledatelné.

Hana Bartková

více o novém židovském hřbitově v Prostějově naleznete zde