Dvojprogram věnovaný Maxi Zweigovi

protagonisté podvečera v Maiselově synagoze

V podkrovním sále prostějovské Městské knihovny a o den později v Maiselově synagoze v Praze. Na těchto dvou místech proběhl literární podvečer věnovaný prostějovskému rodákovi a německy píšícímu izraelskému dramatikovi Maxi Zweigovi. Řeč byla nejen o něm samotném, o jeho nesmírně zajímavém životě, ale také o nově získaných předmětech z domácnosti Zweigových, z domu, který nalezneme v Prostějově v ulici Vápenice.

V roce 2022 jsme si připomněli dvojí kulaté výročí Maxe Zweiga (22.6. 1892 Prostějov – 5.1. 1992 Jeruzalém). Vystudovaný právník, ale především dramatik, příbuzný slavného spisovatele Stefana Zweiga, působil ve v Olomouci, ve Vídni a v Berlíně, v roce 1934 přesídlil do Prahy, v roce 1938 utekl před nacisty do britské mandátní Palestiny. Na sklonku života napsal své vzpomínky (Lebenserinnerungen, 1987, česky Vzpomínky, 2004), v letech 1997–2000 vyšlo německé pětisvazkové souborné vydání Zweigových dramat. Přednáška Ivany Cahové z Centra judaistických studií UP Olomouc přiblížila život a dílo tohoto dosud příliš neobjeveného autora. Historik prostějovského muzea Filip Gregor představil část pozůstalosti Maxe Zweiga, která byla v roce 2021 předána Muzeu a galerii Prostějov spolkem Hanácký Jeruzalém. V rámci programu proběhlo scénické čtení z dramat Maxe Zweiga ve spolupráci se studenty Katedry germanistiky FF UPOL. Akce proběhla také ve spolupráci s prostějovskou Městskou knihovnou, Pražským literárním domem a Židovským muzeem v Praze. 

-jg-

Fotogalerie z akcí: