Atelier 38 zpracuje projekt pietní úpravy starého židovského hřbitova

starý židovský hřbitov před zdevastováním jeho povrchu

Návrh pietní úpravy bývalého židovského hřbitova v Prostějově, na jehož místě je nyní parkoviště a park, pro radnici zpracuje za zhruba 560.000 korun ostravská společnost Atelier 38. Studie by měla být hotova v polovině letošního roku.

ČTK informaci získala z databáze veřejných zakázek. Někdejší židovský hřbitov v Prostějově, který ministerstvo kultury dalo v roce 2016 na seznam kulturních památek, byl zničen za německé okupace. Náhrobní kameny se židovskými nápisy si tehdy rozebrali obyvatelé z okolních vesnic a vydláždili jimi například dvorky.

Firma Ateleir 28 pro radnici zpracuje varianty architektonického řešení pietní úpravy prostoru bývalého židovského hřbitova a přilehlých veřejných prostor. Součástí zakázky bude vizualizace i návrh postupu provedení úprav. „Jedná se zejména o plochy veřejné zeleně na ulici Studentská, vstupního atria do objektu Reálného gymnázia a základní školy O. Wichterleho a plochy přilehlého parkoviště a související plochy,“ stojí v oznámení o veřejné zakázce.

Město při pietní úpravě bývalého židovského hřbitova počítá se zrušením parkoviště a vybudováním nové odstavné plochy pro automobily. Postavena má být také komunikace na sportoviště za školou. Přístup složek integrovaného záchranného systému ke škole bude možný mimo prostor starého židovského hřbitova.

Na pietní úpravě starého židovského hřbitova se radnice v roce 2019 po několika letech diskusí dohodla s nadací Kolel Damesek Eliezer, spolkem Hanácký Jeruzalém a Federací židovských obcí. Starý židovský hřbitov v Prostějově byl založen v roce 1801 a v roce 1943 na popud německého starosty zrušen. Na zrušeném hřbitově jsou pochováni například předci filozofa Edmunda Husserla či spisovatele Stefana Zweiga.

Nadace Kolel Damesek Eliezer se snažila místo bývalého hřbitova zvelebit delší dobu, s radnicí se ale dlouho nemohla dohodnout na podobě pietní úpravy. Spor mezitím zaznamenala světová média a dostal se do pravidelné zprávy amerického ministerstva zahraničí, která je zaměřena na ochranu lidských práv ve světě. O náhrobky ze zničeného hřbitova, které se podařilo díky úsilí nadace najít v Prostějově a jeho okolí, před časem projevilo zájem Muzeum holokaustu z Washingtonu.

zdroj: Archiweb

Vizualizaci pietní úpravy starého židovského hřbitova již před časem zpracoval ateliér Znamení ČTYŘ a je k vidění mimo jiné i na stránkách spolku zde