Nová vizualizace úpravy plochy starého židovského hřbitova v Prostějově – Studentské ulici

Nadace Kolel Damesek Eliezer představila v listopadu 2019 novou vizualizaci úprav plochy starého židovského hřbitova v Prostějově. Jednání se účastnili představitelé města Prostějova, Federace židovských obcí České republiky i spolku Hanácký Jeruzalém.

Na navrhované architektonické řešení prostoru se můžete podívat v naší galerii: