Emil Hoff

25. prostějovský rabín Dr. Phil. Emil Hoff (29. 12. 1842 Nitra – 22. 2. 1897).

Vystudoval gymnázium v Kroměříži a pražskou univerzitu. V letech 1866–1870 působil jako kazatel v Pinkasově synagoze v Praze. Od srpna 1870 až do své smrti roku 1897 zastával místo 25. prostějovského rabína. Zároveň vyučoval na místní reálce židovské náboženství. Je autorem české učebnice dějin starověkého Izraele. Syn Josef (1870 Praha – 1943 Terezín) byl rabínem v Bzenci, Šumperku a Úsově. Dcera Sofie (31. 8. 1869 Praha – ?), strávila své dětství v Prostějově, kde se jí dostalo pečlivé výchovy. Již od 13 let se intenzívně věnovala literární činnosti – publikovala v olomouckých, brněnských a vídeňských novinách. Roku 1890 vydala svazek povídek s názvem „Gut gemeint.“ Po sňatku s Eduardem Szegö roku 1892 spisovatelství zanechala. Žila v Segedíně, později v rumunské Kluži.

Emil Hoff je pohřben na starém židovském hřbitově v dnešní Studentské ulici.