Výstava Masaryk a Svatá země zamíří do Prostějova

K vidění bude od 1. 10. 2020 do 29. 11. 2020 v prostějovské Galerii Špalíček, Uprkova 18. Její součástí zůstává autorská panelová výstava Filipa Gregora (nejen) o prostějovských synagogách a modlitebnách, která je umístěna v zadních sálech špalíčku (v někdejším bytě posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa).

Ale zpět k Masarykovi a Svaté zemi:

Výstava „Masaryk a Svatá země“ pojednává na 15 informačních panelech o vztahu Tomáše Garrigua Masaryka k židovské komunitě a o podílu jeho syna Jana Masaryka na vzniku Státu Izrael. Blíže seznamuje s cestou prvního československého prezidenta na území Izraele (tehdejší Palestiny), kterou podnikl na jaře roku 1927. Jednalo se o vůbec první návštěvu oficiální hlavy státu v této zemi. I přesto, že ji Masaryk deklaroval jako cestu soukromou a dokonce ji podnikl tajně pod jiným jménem, pro místní obyvatele měla hlubší význam a nikdy na ni nezapomněli. Jejich nadšení je vidět i na mnohdy dosud nepublikovaných fotografiích, které jsou na panelech ke zhlédnutí.

Kromě samotné cesty ale výstava také osvětluje vývoj Masarykova vztahu k židovské komunitě a přelomové historické milníky ve vzájemných vztazích; jmenovitě vznik Státu Izrael, v němž nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie.

Výstava je realizována ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael, Statutárním městem Prostějovem a spolkem Hanácký Jeruzalém a je přístupná od 1. 10. do 29. 11. ve výstavních prostorách Muzea a galerie v Prostějově v budově na Špalíčku, Uprkova 18.

Mgr. Filip Gregor, historik prostějovského muzea a kurátor výstavy