Slavní čeští Rakušané v Prostějově

V pondělí 9. srpna ve 13:00 bude v prostorách prostějovské Zlaté Brány slavnostně představena veřejnosti panelová výstava s názvem Slavní čeští Rakušané. Výstava představuje pět desítek nejvýznamnějších rakouských osobností českého původu nebo s významným vztahem k naší kultuře.

Z Olomouckého kraje je v kolekci zastoupeno celkem jedenáct osobností, z nichž dvě jsou přímo spojeny s Prostějovem. Jde o prostějovské rodáky Edmunda Husserla a Maxe Fleischera.

Edmund Husserl proslul jako filozof a zakladatel fenomenologie. Jeho rodný dům, který stával v někdejší jižní části židovského ghetta, v dnešní době již neexistuje, slavného filozofa však ve městě připomínají dvě pamětní desky. Jedna umístěná na fasádě prostějovské radnice, druhá na budově Finančního úřadu. Z této desky se Husserl symbolicky „dívá“ právě do míst, kde stával jeho rodný dům.

Jméno Maxe Fleischera vešlo ve známost především jako jméno významného stavitele synagog, jen ve Vídni postavil čtyři. Bohužel většina z nich byla zničena za II. světové války. Jeho rodný dům v jižní části prostějovského židovského ghetta se nezachoval. V Prostějově nám tohoto významného architekta připomíná dům na Pernštýnském náměstí, zvaný „knížecí“, který byl přestavěn právě podle Fleischerových plánů.

K dalším významným osobnostem, s nimiž se budete moci blíže seznámit prostřednictvím panelové výstavy, patří například Sigmund Freud, Adolf Loos, Gustav Mahler, Egon Schiele nebo Friederike Gessnerová, známá spíše pod jménem Joy Adamsonová.

Putovní výstava, na níže se podílí i náš spolek a která v Prostějově potrvá do 27. srpna, je realizována z projektu Kulturní dědictví UNESCO.

-jg-