Jom ha – šoa poprvé v Prostějově – 2. 5. 2019

Pořádalo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s městem Prostějov, spolkem Hanácký Jeruzalém a Židovskou obcí Olomouc

Den holocaustu a hrdinství – zní celý název připomínkového dne v Izraeli. Dne, kdy se od roku 1951 ve všech městech na dvě minuty rozezní sirény a zastaví se doprava, práce, život…Dvě symbolické minuty připomínají všechny lidi, které zavraždili jiní lidé během holocaustu.

Připomínají nevinné oběti iracionálního strachu a z něj pramenící nenávisti, která se stala státní doktrínou. Oběti, z nichž většina přestala doufat v lidskost a humanitu svých spoluobčanů a sousedů až tváří v tvář plynovým komorám. 

Připomíná také hrdinství – hrdinství vězňů varšavského ghetta, kteří se dokázali vzepřít svým věznitelům  a vzdorovat jejich přesile s vědomím jisté porážky. Připomíná hrdinství mnoha jiných, kteří se odhodlali ke vzpouře – ať ozbrojené nebo pasivním odporem nebo sabotáží. Připomíná hrdinství matek, které neopustily své děti na cestě na smrt. Připomíná statečnost rodičů, kteří poslali své děti do bezpečí. Připomíná také hrdinství těch, kteří se přes hrozící tvrdý postih odhodlali pomoci a pomáhat, ukrývat pronásledované, organizovat pro ně cestu do bezpečí a shánět další pomoc. 

Čtením jmen lidí, kteří byli ponižováni, pronásledováni a zavražděni jen proto, že se narodili se špatným rodokmenem, si připomeňme jejich památku. Připomeňme si, že žili ve stejných městech a vesnicích, vedle nás a s námi. Připomeňme si, že jejich smrtí utrpěli ztrátu hlavně jejich příbuzní a blízcí, ale také celá společnost, která přišla o jejich obohacující různorodost.

Inspirujme se jejich příběhy – příběhy dodnes známých i pozapomenutých osobností – obětí holocaustu. 

Inspirujme se hrdinstvím všech, kteří dokázali vystoupit ze své komfortní zóny a i s vědomím  nejistého výsledku se odhodlali zastat slabších, pomoci ohroženým, ozvat se proti hlasu většiny. 

Společně s úctou k památce obětí je to jediná cesta k tomu, abychom zabránili dalšímu šíření nenávisti a propuknutí bezpráví v naší současné i budoucí společnosti! 

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu organizované za podpory Nadačnímu fondu obětem holocaustu, pořádalo Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s městem Prostějov, Židovskou obcí v Olomouci a spolkem Hanácký Jeruzalém.  

-jg-

Fotogalerie