Židovské hřbitovy pohledem archeologa

Co všechno se dá zjistit o židovských hřbitovech z archeologických výzkumů? Jaké zajímavé informace nám může prozradit izotopová analýza nalezených kosterních pozůstatků? To vše nám i na příkladu Prostějova vysvětlí Tereza Holasová, studentka archeologie a judaistiky ve své přednášce 26. 6. 2024 od 17:00 hodin v podkrovním sále Městské knihovny Prostějov.

Tereza Holasová je absolventkou bakalářského studia archeologie a judaistiky a nyní studuje magisterský obor archeologie na katedře historie Filozofické fakulty UP v Olomouci. Specializuje se na židovské hřbitovy a také na židovské pohřební zvyky a ritus na našem území ve středověku a novověku. Zaměřuje se hlavně na data o židovském pohřbívání získaná z archeologického výzkumu. Posluchače seznámí také s tím, kde se nacházelo v Prostějově první židovské pohřebiště.

-jg-