Před sto deseti lety se narodil plukovník v. v. Alfred Jánský, válečný veterán a laureát Ceny města Prostějova

Alfred Jánský

Před sto deseti lety se narodil statečný člověk pohnutých osudů, válečný veterán, který přežil vězení a mučení ve čtyřech koncentračních táborech, plukovník v. v. Alfred Jánský. Alfred Jánský, vlastním jménem Graus, se narodil 31. května 1914 ve smíšené židovsko-katolické rodině v Olomouci. Otec Theodor Graus (*26. 5. 1875 + 6. 11. 1951) pocházel z židovské rodiny z Přerova. Matka Marie Grausová, rozená Demelmayerová  (*21. 10. 1884 +23. 11. 1968) byla katolička a narodila se ve Vídni.

 Alfred měl dva starší sourozence. Bratr Josef Graus (*7. 7. 1907 + 1945) byl bankovním úředníkem. Bydlel v Praze, odkud byl 13. 7. 1943 transportován do Terezína a 29. 9. 1944 do Osvětimi, kde zahynul v roce 1945. Sestra Ernestine (1910–1947) se v roce 1938 provdala do Velké Británie. Otec Theodor (Bohdan) Graus byl vězněn tři roky v Terezíně. Vězení ale přežil.

Alfred Graus absolvoval reálné gymnázium v Olomouci a potom abiturientský kurz při obchodní akademii.  Ve svých jednadvaceti letech vstoupil do armády. V roce 1937 úspěšně absolvoval dvouletou důstojnickou školu v hodnosti podporučíka. Potom byl velitelem 4. baterie 107. dělostřeleckého pluku. Při květnové a zářijové mobilizaci v roce 1938 sloužil u Starého města pod Sněžníkem a u Letovic, kde se účastnil potyček s henleinovci. 

Němci mu dali nálepku nepřátelský Čech a dostal se i na seznam gestapa. Jako pracovník u firmy Sigmund Pumpy v Lutíně byl 1. září 1939 při celostátní akci gestapa Albrecht I. zatčen a internován ve sběrném táboře ve Štěpánově u Olomouce. Následoval převoz do Brna a deportace do koncentračního tábora v Dachau a po měsíci do Buchenwaldu. Zde byl dva a půl roku a vykonával těžké práce v kamenolomu.

 Třetím koncentračním táborem byl Natzweiler-Struthof ve Francii. Také zde pracoval v kamenolomu a na výkopových pracích. Společně s dalšími sedmi vězni si naplánovali 4. srpna 1942 útěk. Ten se však povedl jen čtyřem z nich. Jemu nikoliv. Jedním z uprchlých vězňů byl potom vydírán. Známý z písárny mu pomohl k tomu, aby se dostal do jiného transportu. Ten 24. října 1942 směřoval do Osvětimi. Dostal číslo 69783. Tvrdá práce, mizerná strava, nelidské podmínky – to všechno bylo ono „osvětimské peklo“. Pracoval zde při stavebních pracích až do začátku ledna 1945, kdy s dalšími čtyřmi vězni utekl. Skrývali se v malém bunkru až do osvobození tábora Rudou armádou 27. ledna 1945.

Přihlásil se do 1. československé armádní jednotky a 17. února 1945 byl odveden v Popradu. Jako velitel roty u dělostřelecké baterie se účastnil bojů s Němci u Liptovského Mikuláše, Martina a Malé Fatry. 10. května 1945 se vrátil na krátkou dovolenou do Olomouce. Potom do konce listopadu 1945 bojoval s werwolfy  na Žatecku.

 V červnu 1945 se oženil s Jarmilou Pelíškovou (1916–2005) a měli spolu dvě děti – dceru Petru a syna Roberta. Zároveň si změnil příjmení na Jánský. Odešel z armády do civilu.  Pracoval ve sladovně v Olomouci a byl vedoucím investičního útvaru Sladoven Čech a Moravy, kde měl na starosti nákup technologií. Od roku 1956 pracoval jako vedoucí investiční výstavby ve sladovně v Prostějově. V roce 1959 se s rodinou přestěhoval z Majetína do Prostějova – Vrahovic, kde žil až do své smrti.

Byl zdatný sportovec. Uměl několik jazyků (němčina, angličtina, francouzština, španělština). Obdržel vyznamenání Za chrabrost. Získal statut válečného veterána a byla mu udělena Cena města Prostějova za rok 2008 za statečnost projevenou v boji za svobodu a demokracii v letech 1939–1945 a za úsilí o obnovu legionářských a demokratických tradic po roce 1989. Sté narozeniny oslavil 26. května 2014 v obřadní síni prostějovské radnice.  Přítomno bylo vedení města v čele s tehdejším primátorem Miroslavem Pišťákem, členové Československé obce legionářské, zástupci Armády ČR a dalších organizací.

Plukovník v. v. Alfred Jánský zemřel tak trochu symbolicky – na Den válečných veteránů – 11. listopadu 2015 ve věku 101 let. Jeho ostatky jsou uloženy v rodinném hrobě v židovském oddělení Ústředního hřbitova v Olomouci.  Na kenotafu je uvedeno symbolicky i jméno bratra Josefa Grause  i. m.  a hrob je zařazen mezi vojenská pietní místa. Památku plukovníka Alfreda Jánského připomíná v Prostějově-Vrahovicích také název ulice.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém