Pavel a Jiří Butschowitzerovi

V ulici Pod Kosířem u domu číslo 33 v Prostějově jsme kameny zmizelých za bratry Pavla a Jiřího Butschowitzerovy. Pavel se narodil 22. března 1927 v Prostějově a Jiří 6. listopadu 1931 tamtéž. Oba byli zavražděni v Malém Trostinci v roce 1942.

Chlapci vyrůstali v rodině s rodiči Karlem a Markétou Butschowitzerovými. Otec Karel pocházel z Brna a v Prostějově měl obchodní jednatelství pro obor textilní zboží ve Sladkovského ulici č. 22.

Byli vrstevníky prostějovské rodačky Maud Beerové, která je rovněž dobře znala. Připomněla je i ve své knize Co oheň nespálil. Napsala zde toto: „… bratři Butschowitzerovi – Pavel a Jiří – naši tatínci se kamarádili.“ O dva roky starší Pavel byl i jejím spolužákem z hodin židovského náboženství. A pan Karel Butschowitzer a Bedřich Stecklmacher byli přáteli – jednak jim byla společná obchodnická profese a po uzavření jejich živnosti společně pracovali u zahradníka a Ladislava Hájka v Prostějově.

8. července 1942 byla rodina deportována do Terezína a odtud v srpnu 1942 do Malého Trostince, kde zahynuli. Pavlovi bylo patnáct let a Jiřímu jedenáct let.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém