Josef  Holz

V domě v Rejskově ulici č. 19 v Prostějově žil se svou rodinou významný činitel prostějovské židovské obce, zastupitel města a podnikatel Josef Holz. Jeho osud připomíná kámen zmizelých, který jsme k domu umístili.

Narodil se 21. října 1876 v Újezdu u Holešova v židovské rodině Sigmunda a Fanni Holzových.  Absolvoval židovskou nižší reálku v Novém Mestě nad Váhom a obchodní školu ve Vídni. Studia ukončil v roce 1892. Potom pracoval do roku 1897 v bankovní a směnárenské společnosti a následně absolvoval tříletou vojenskou službu. Pobýval v obci Štvrtok u Trenčína.  Od roku 1900 byl účetním ve Vizovicích.

V roce 1907 se usadil v Prostějově. Nejprve pracoval ve velkoobchodu s kůží a později se svým společníkem Arnoldem Salzerem založil veřejnou obchodní společnost, která byla registrována 5. dubna 1911 jako protokolovaná firma „Holz & Salzer“. Sídlo měla v Ehrenstammově ulici č. 6 (nynější Demlově), kde také Josef Holz bydlel.  Jeho manželka Elsa rozená  Grabscheidová se narodila 18. července 1883 v Litovli. Měli spolu tři děti – syny Lea a Bedřicha a dceru Annu.

Od září 1917 bydleli v Rejskově ulici č. 19 a jeho sousedem v domě č. 21 byl jeho obchodní společník Arnold Salzer. Firmu provozoval až do její likvidace v roce 1934. Potom byl Josef Holz zástupcem prostějovské pobočky pojišťovny Anglo-Elementar se sídlem ve Vídni a to do 1. dubna 1939. Následně byl odborným pracovníkem pro sociální péči.  Z domu, ve kterém žil, se musel s manželkou vystěhovat a jeho poslední prostějovské bydliště bylo Fanderlíkova ulice č. 10. Odtud také odcházeli do transportu.

Josef Holz byl významným činitelem prostějovské Židovské náboženské obce. Byl členem jejího výboru a v letech 1927–1939 zastával funkci předsedy obce. Z titulu této funkce se podílel na řízení veřejných a správních záležitostí, vedl také správu chudobince Dr. Brechera v ulici Sádky č. 2. V únoru až květnu 1939 se účastnil jednání s vedením města Prostějova ohledně starého židovského hřbitova. V letech 1920–1924 byl členem zastupitelstva města Prostějova za Židovskou národní stranu.  Dále byl členem a funkcionářem židovské sportovní organizace Makabi v Prostějově, kde zastával funkci revizora. Od roku 1927 byl členem Muzejního spolku při zdejším muzeu a také podporoval jeho činnost.

1. září 1939 byl při celostátní akci gestapa Albrecht I. společně s dalšími deseti členy zdejší židovské komunity zatčen. Po krátkém věznění byl propuštěn. Začátkem července 1942 byl s manželkou Elsou transportován do Olomouce a odtud 8. července 1942 do Terezína a 18. května 1944 do koncentračního tábora v Osvětimi, kde byli v červenci 1944 zavražděni. Josefu Holzovi bylo 67 let a jeho manželce 61 let.

Jejich děti holocaust přežily. Syn Leo Holz, soukromý úředník, narozený 16. ledna 1909 v Prostějově s manželkou Mellitou, rozenou Fantlovou zvanou „Lüben“, emigroval do Palestiny. Po válce se však rozvedli. Leo se vrátil do vlasti a žil v Mostě a Mellita v Tel Avivu.

Syn Bedřich profesí úředník, narozený 20. září 1911 v Prostějově, odjel 27. dubna 1939 do Palestiny. V Haifě byl odveden a 27. 5. 1942 nastoupil vojenskou službu v dopravním oddělení. Po válce odjel do Švédska, kde se oženil s Hannelore a bydleli v Lidingö u Stockholmu. Zemřel 19. července 2005 a společně s manželkou je pohřben na tamním židovském hřbitově.

Dcera Anna narozená 25. května 1913 v Prostějově byla učitelka. Společně s manželem, inženýrem Alfredem Kaufmannem, synem prostějovského továrníka Leopolda Kaufmanna, utekli v dubnu 1939 do Švédska. Alfred tam 2. 12. 1944 vstoupil do královské švédské armády. Bydleli v Lidingö u Stockholmu a v roce 1948 získali švédské státní občanství.

Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém