Pavel a Helmut Bandovi, Lydie Bandová

Lydie Bandová

Rodiče dětí – David a Ricka Bandovi pocházeli z východního Slovenska. Otec David Banda, rodák z Velkých Tarkan u Košic, byl učitelem a kantorem židovské obce ve Svitavách. Po vyhnání ze Sudet – se v říjnu 1938 přistěhovali do Prostějova. David Banda byl na jaře roku 1942 poslán do pracovního tábora určeného pro prostějovské Židy v Žárovicích-Hamrech.

Paní Maud Beerová vzpomíná i na tuto rodinu. V knize Co oheň nespálil tedy můžeme číst následující:

Přišli do Prostějova s vlnou uprchlíků ze Sudet, ze Svitav; rodiče, Lydie a dva mladší bratři – dvojčata Helmut a Pavel. Tatínek byl ve Svitavách rabínem či kantorem. Bylo to těžké být uprchlíky, přestože se židovská náboženská obec o ně starala a pomáhala. Přijali jsme Lídu mezi sebe, neměla to lehké, ne snadno se kamarádila. Zato její bratříčkové, tak různí, že bylo těžko věřit, že jsou dvojčata – jeden byl malý kulatý, druhý vysoký hubený; oba rošťáci, myslím lehce zapadli do skupiny chlapců svého věku. Všichni jsme náleželi k sionistickému hnutí mládeže, které bylo jak ideologické, tak společenské. I Bandovi byli přímo ze šlojsky posláni 14. července 1942 z Terezína do Polska, dnes víme, že do Malého Trostince.

připravila: Hana Bartková