Max Fleischer

29. 3. 1841 Prostějov – 18. 12. 1905 Vídeň

Početná židovská komunita „hanáckého Jeruzaléma“, jak se Prostějovu někdy říká, dala světu několik skvělých osobností. Právem mezi ně patří i stavitel synagog Max Fleischer. Jako absolvent vyšší reálné školy v Olomouci odešel v roce 1859 do Vídně, kde nejprve vystudoval Polygrafický institut a poté pokračoval ve studiu architektury na tamní Akademii výtvarných umění. První profesní zkušenosti získal v kanceláři slavného architekta Friedricha von Schmidta, s nímž navázal celoživotní přátelství a který jej přizval ke spolupráci na projektu nové vídeňské radnice. Za svůj podíl na jeho realizaci získal Max Fleischer ocenění v podobě Zlatého záslužného kříže s korunou (1883).

Na samostatnou dráhu přešel v roce 1887, i když vlastní zakázky měl již dříve. Do dějin architektury se zapsal zejména jako stavitel synagog. Mnohé z nich však známe už pouze z dobových fotografií a dochovaných plánů. Válku nepřežily Fleischerem projektované synagogy ve Vídni a v Českých Budějovicích. Synagoga v Pelhřimově sice válku přečkala coby skladiště, ale nakonec byla v roce 1967 zbourána a na jejím místě postaven obchodní dům. Na vlastní oči dnes můžeme vidět pouze modlitebnu v Mikulově a obřadní síň v Tovačově.

V rodném Prostějově mu bylo někdy přičítáno autorství synagogy z roku 1904, která byla po válce přestavěna na Husův sbor. Dochované plány však signoval jiný významný stavitel synagog Jakob Gartner.

Typické pro Fleischerovy synagogy byl novogotický styl inspirovaný stavbami křesťanských kostelů a s ním související použití neomítnutých cihel jako stavebního materiálu.

V oblasti civilního stavitelství je Fleischer znám jako autor přestavby zámku v Tovačově pro rytíře Guttmanna. Kromě jiného projektoval řadu veřejnoprávních budov ve Vídni, např. dívčí sirotčinec v XIX. okrese (1891) či domov pro lidi bez přístřeší v ulici Blattgasse ve III. okrese.

V Prostějově se jeho ateliér ujal realizace stavby sladovny firmy Hamburger a Singer.

Fleischera proslavily rovněž náhrobky významných židovských osobností. Mnohé z nich najdeme v židovské části centrálního hřbitova ve Vídni. Své vlastní hrobce, která se zde nachází, vtiskl podobu goticko-romantické kaple zdobené symboly řemesel souvisejících se stavebnictvím. Největší zvláštností Fleischerova mauzolea je jeho průčelní štít, napodobující štíty pražské Staronové synagogy.

-rn-

z knihy Osobnosti Prostějovska, Klub historický a státovědný 2012

O Maxi Fleischerovi v i-dnes píše redaktor Michal Šverdík