Prostějovské židovské uličky se dočkají úpravy

Mělo by zde vzniknout i nové náměstíčko. Parkovací stání na křížení ulice Uprkova, Kostelní a Koželuhova nahradí živé parkové náměstí s bohatým množstvím zeleně (celkem 13 nových stromů) s kvalitními povrchy, novým vodním prvkem a mobiliářem k posezení. Veřejné projednání návrhu se uskuteční už ve čtvrtek 8. února od 16:00 v kulturním klubu DUHA, Školní ulice Prostějov!

„Citlivá úprava z pera atelieru Gogolák + Grasse velkou měrou navazuje na bohatou historii této lokality. Podrobný návrh nového náměstí vychází z již dříve zpracované územní studie Jižního centra města.

Návrh pracuje s motivy, které odkazují na židovskou historii a archeologické nálezy přímo z této lokality. Nový vodní prvek je reminiscencí nálezu židovské mikve. Odkazy na historii se také promítnou do nových kamenných dlažeb nebo lavic.

Náměstí výrazně upřednostňuje pohyb pěších a cyklistů. Stávající parkovací stání budou přesunuta do míst tržnice, která bude odstraněna. Automobilový provoz bude zklidněn, prostor bude koncipován jako pěší zóna s omezenou dopravní obsluhou. Kolem náměstí zůstane celkem 8 vyhrazených parkovacích stání.

Návrh je vytvořen v souladu s nejnovějšími trendy hospodaření s dešťovou vodou. Budou zvoleny propustné materiály, voda bude sváděna k vegetačním prvkům a uvažuje se o možnosti svodu vody z okolních objektů a její retence k zavlažování náměstí,“ uvádí facebookový profil Rozvíjíme Prostějov:

Facebook