Z Plumlova do Nového Mesta nad Váhom

Spolek Hanácký Jeruzalém obdržel v závěru loňského roku pozvánku k účasti na Festivalu židovskej kultúry ve slovenském Novém Meste nad Váhom. Proč zrovna tam? Je to proto, že Nové Mesto nad Váhom si připomíná významného rabína Josefa Weisse, který tam založil školu. Ovšem to není vše. Josef Weisse je rodákem z městečka Plumlov pár kilometrů od Prostějova a také v Prostějově, „hanáckém Jeruzalémě“, zanechal nesmazatelnou stopu.

A tak jsme se s pořadateli dohodli, že nejenže rádi na festival na Slovensko přijedeme, ale že se také pokusíme více zmapovat působení Josefa Weisse v Prostějově a v dalších moravských městech. Je nám proto ctí, že budeme moci 13. června 2024 vystoupit s jednou částí přednášky věnovanou právě rabínu Weissovi a jeho životě v Prostějově a na Moravě.

-jg-