Prostějov židovský pro všechny věkové kategorie

Blíží se zahájení turistické sezóny a kromě letních komentovaných prohlídek Prostějovem židovským je možné projít si dvě trasy i individuálně. Připomeňme si, které to jsou. Jedná se o skrytý příběh Válka s Cholerou a mobilního audioprůvodce Tour Stories.

Válka s cholerou je skrytý příběh koncipovaný jako rodinná hra. V příběhu, v němž účastníci nejen procházejí městem, ale plní i drobné úkoly, se dozvíte, jak prostějovský lékař Gideon Brecher pomohl porazit epidemii cholery, která v našem městě vypukla v roce 1866 po Prusko-rakouské válce, a jakou roli v tom hrála čistá voda. Tento skrytý příběh si lze zdarma stáhnout do mobilního telefonu. Trasa Války s cholerou začíná u sochy sv. Jana Nepomuckého před prostějovským muzeem.

S audioprůvodcem Prostějov židovským, který vznikl v rámci grantové výzvy Objevujme Česko, se můžete vydat zpět proti proudu času do dob, kdy se Prostějovu právem říkalo „hanácký Jeruzalém“.

Trasa s 11 zastaveními vede oběma částmi někdejšího židovského ghetta a končí na novém židovském hřbitově za Brněnskou ulicí. Prostějov býval „hanáckým Jeruzaémem“ nazýván, protože zde svého času žila druhá nejpočetnější židovská komunita na Moravě. V 19. a 20. století došlo k obrovskému rozkvětu města, vznikaly hodnotné stavby a výstavní budovy včetně Tempu (nové synagogy) vystavěného v secesním stylu. Holocaust prostějovskou židovskou komunitu téměř zcela zahubil. Z více než 1200 (některé zdroje uvádějí více než 1600) obyvatel židovského původu se po II. světové válce zpět do města vrátila zhruba stovka lidí a ani ti zde většinou nezůstali. Nikdo je tu totiž nečekal. Židovské ghetto bylo postupně zbouráno, dnes z něj zbylo pouze torzo nazývané špalíček, starý židovský hřbitov byl poničen. Nová synagoga se změnila v kostel. Přesto se částečně díky dobovým fotografiím a částečně díky skutečně zachovaným budovám a novému židovskému hřbitovu podařilo židovské stopy ve městě znovu objevit. A s nimi i jejich příběhy.

Také audioprůvodce Prostějov židovský si můžete zdarma stáhnout na Google Play či App Store do svých mobilních telefonů.

-jg-