Máme za sebou další událostmi nabitý rok

festival Chayim

Spolek Hanácký Jeruzalém vznikl na podzim roku 2017 s cílem popularizovat stěžejní kapitoly česko-židovského soužití v Prostějově. Toto soužití radikálně ukončila éra nacismu, která vyústila v holocaust. Přesto, dodnes má město Prostějov na co navazovat, protože početná židovská komunita zde zanechala nesmazatelnou stopu.

Snažíme se tento odkaz lidem přibližovat a naše někdejší židovské sousedy si připomínat. A protože rok 2022 byl rokem 80. výročí transportů židovských občanů do koncentračních a vyhlazovacích táborů, byla i vzpomínka na toto smutné a varovné výročí v Prostějově bohatá na pořádané vzpomínkové akce.

Hned 27. ledna jsme v podkrovním sále Městské knihovny Prostějov představili dotisk knihy Maud Beerové „Co oheň nespálil“. Kniha, v níž se prostějovská rodačka přeživší holocaust Michal Maud Beerová vrací do doby svého dětství v Prostějově, vzpomíná na židovskou komunitu, transporty i její nový život v Izraeli, vyšla poprvé v roce 2005 a je pro nás velmi cenným zdrojem informací o našich někdejších sousedech.

V průběhu roku jsme se účastnili nebo sami pořádali spousty drobnějších i větších akcí. Například, v rámci Mezinárodního dne průvodců nebo v průběhu letní sezóny, jsme nabízeli zájemcům komentované prohlídky Prostějovem židovským.  Komentované prohlídky za hojné účasti návštěvníků probíhaly také na novém židovském hřbitově. To jsou již tradiční akce, které budeme pořádat i v dalších letech.

Naši členové vystoupili na mnoha přednáškách, a to nejen v Prostějově. Tématem přednášek pro veřejnost bylo například Povstání ve varšavském ghettu, dále Prostějovské židovské uličky nebo Utajení hrdinové, téma, které pro letošní Noc divadel zvolilo Městské divadlo v Prostějově. Naopak pro členy našeho spolku (a nejen pro ně) zpracoval a přednesl dosud velmi málo známé téma židovských politických stran v Prostějově za první republiky dr. Petr Sokol.

K nejvýznamnějším akcím roku 2022 pak bezesporu patřilo jarní a podzimní ukládání Kamenů zmizelých a doprovodná výstava Virtuální rekonstrukce prostějovského templu, kterou mohou zájemci stále vidět v někdejší synagoze – dnes kostele Církve čs. husitské, tedy v Husově sboru. Kameny zmizelých, kterých naleznete v prostějovských ulicích už šest desítek, budeme samozřejmě ukládat i v dalších letech. A nejen za naše zavražděné židovské spoluobčany, ale po dohodě se Sokolskou obcí také za zavražděné Sokoly. Ostatně tato spolupráce vyústila v letošním roce ve velmi pěknou následnou přednášku dr. Uhlíře, pravnuka prostějovského rodáka, Masarykova knihovníka a nacisty popraveného člena Sokolské obce Jana Uhra, za kterého jsme taktéž letos uložili pamětní kámen.

V samotném závěru měsíce května proběhl nultý ročník festivalu Chayim připomínající jak transporty židovského obyvatelstva z našeho města před 80 lety, tak osudy přeživších, kteří se z nedobrovolné cesty vrátili. Festival organizoval spolek Maccabi, konkrétně člen tohoto spolku a taktéž náš člen Rudolf Dub, který nás bohužel v létě 2022 navždy opustil. O další pokračování Chayimu se tak budeme radit se spolkem Maccabi. Byly to čtyři dny plné tance, přednášek, komentovaných prohlídek, divadla, výstav, setkávání a vyprávění, věříme, že se nám podaří na tuto novou tradici alespoň jednou za dva či tři roky navázat.

Opravdovou lahůdkou roku 2022 byl dvojprogram Max Zweig – dramatické století. Komponovaný podvečer ke dvojitému kulatému výročí (narození a smrti) prostějovského rodáka a izraelského dramatika Maxe Zweiga proběhl ve spolupráci s Centrem judaistických studií v Olomouci, Muzeem a galerií, p. o. Prostějov, Městskou knihovnou v Prostějově a Maiselovou synagogou v Praze. Jeden podvečer v prostějovské knihovně a hned následující pak v Praze. Historik Filip Gregor seznámil přítomné s osobností Zweigovy manželky Grety, která až do své smrti žila v Prostějově, dr. Cahová z Centra judaistických studií se pak zaměřila právě na osobnost Maxe Zweiga a jeho dílo, studenti germanisty Filozofické fakulty v Olomouci si připravili scénické čtení některých Zweigových her.

Na podzim jsme ještě uspořádali komorní koncert Pocta Ignazi Brüllovi, prostějovskému rodákovi a slavnému vídeňskému klavíristovi a skladateli. Koncert se uskutečnil ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova v podkrovním sále Národního domu a o hudební provedení (nejen) Brüllových skladeb na klavír a harmonium se postaral Ondřej Mucha.

Jednou z posledních akcí pak byla listopadová vernisáž výstavy Záhadné pouto (na Gymnáziu Jiřího Wolkera). Výstava připomíná 30 let obnovení diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Izraelem a vznikla za podpory Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.

„Jsem velmi rád, že kromě jiných věcí se nám podařilo připomenout památku dvou významných postav odboje proti nacismu, pana doktora Jana Uhra a Vasila Kaprálka Škracha. Stejně tak jsem rád, že město podniká první zásadní kroky k realizaci projektu zpietnění plochy kulturní památky „starého židovského hřbitova“. Samozřejmě náš spolek napomůže, aby tento projekt skončil úspěšně a byl ke cti a prospěchu městu Prostějovu a jeho občanů,“ uzavřel hodnocení roční činnosti spolku Hanácký Jeruzalém jeho předseda Michal Šmucr.

Ani zdaleka jsme nepřipomněli vše, co se se spolkem Hanácký Jeruzalém v roce 2022 konalo, ale nabídli jsme alespoň malé ohlédnutí.

Už teď se těšíme na nadcházející rok 2023 a snad i na některé nové aktivity, které nám možná přinese! Všem přejeme na prahu nového roku 2023 jen to dobré a pevné zdraví!

Fotogalerie z akcí našeho roku

vložila: Jana Gáborová

Takto vidí náš rok Prostějovský Deník: