Brány památek dokořán

V neděli 14. dubna 2024 pokračoval v Prostějově program Bran památek dokořán. Tentokrát komentovanou prohlídkou nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí.

Za příjemného počasí se před branou hřbitova sešlo na pět desítek zájemců o prostějovskou historii. Seznámili jsme je nejen se samotnou kulturní památkou, kterou nový židovský hřbitov je, ale zejména s životem lidí zde pohřbených. A s historií prostějovské židovské komunity obecně.

Další komentovaná prohlídka se uskuteční (pokud ne dříve), tak nejpozději 11. 8. 2024 od 14:00 hodin v rámci Dne židovských památek.

-jg-