Naše aktivity

Plánované/uskutečněné akce roku 2024:

26. 1. 2024 – pietní akt ke Dni památky obětí holocaustu (nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí) – spolu se studenty dvou prostějovských středních škol – Střední zdravotnické školy a TRIVISu jsme si tento den připomněli pietním aktem na novém židovském hřbitově v Prostějově.

8. 2. 2024 – DUHA – účastnili jsme se veřejného projednání vzniku nového – Jeruzalémského – náměstíčka v bývalých židovských uličkách. Architektonický návrh je velmi citlivý s respektem k historii této lokality. Většina účastníků však řešila pouze parkování. Doufejme, že v průběhu realizace nedojde ke zdeformování původního, velice pěkného záměru úpravy lokality.

12. 2. 2024 – pro studenty Střední školy designu a módy jsme uspořádali v rámci jejich vyučování (občanské výchovy) přednášku o dějinách a odkazu židovské komunity v Prostějově. Přednášejícími byli Jan Lázna a Jana Gáborová.

14. 2. 2024 – podkrovní sál Městské knihovny Prostějov – Izrael před 7. říjnem 2023 a po něm (přednášel člen spolku Jaromír Vykoukal)

6. 5. 2024 – veřejné čtení jmen obětí holocaustu (prostor před muzeem)

12. 5. 2024 – účast na konferenci Bílá místa židovské Moravy a Slezska pořádané Mehrinem – moravským židovským muzeem v Brně. Členka spolku Hanácký Jeruzalém Jana Gáborová vystoupila s příspěvkem na téma Bílá místa „hanáckého Jeruzaléma“

7. 6. 2024 – komentovaná prohlídka bývalé synagogy, dnes kostela Husův sbor, v rámci Noci kostelů

13. 6. 2024 – vystoupení na Festivalu židovskej kultury v Novém Meste nad Váhom s přednáškou o moravském působení rabína Josefa Weisseho, rodáka z Plumlova, který zanechal výraznou stopu i v Prostějově, poté v Přerově, Kyjově a také v Novém Meste nad Váhom, kde žil až do své smrti

27. 6. 2024 – ukládání Kamenů zmizelých – uložili jsme dalších 13 kamenů, aktuálně je jich v Prostějově 86

30. 6. 2024 – komentovaná prohlídka Prostějov židovský – letní turistické okruhy po městě

31. 8. 2024 (dopoledne) – ŠTETL Fest Brno – možnost společné přednášky (nabídka pořadatelů) s historikem z muzea Filipem Gregorem – Moravští Židé ve výtvarném umění (Alžběta Zelená, Izidor Kaufmann – sbírky muzea + brněnská výtvarnice Anna Ticho)

5. 9. 2024 (čas bude upřesněn) – připomínka 120. výročí otevření nové synagogy – Templu (dnes kostel Husův sbor) + odhalení 3D modelu synagogy

Akce roku 2023

Akce roku 2022

Akce roku 2021

Akce roku 2020

Akce roku 2019

Akce roku 2018

Akce roku 2017

Seriály – přepisy přednášek